Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 96 Kb | Thành viên upload: tracy_pham

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, với xuất phát điểm thấp, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết đặt ra là Đảng ta phải có những chính sách đổi mới kinh tế hợp lý và phù hợp.

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài cho sự phát triển của đất nước. Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra. Quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng. Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế giới được tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nước phát triển có ưu thế về vốn, công nghệ và thị trường; điều này khiến cho các nước chậm phát triển như Việt Nam đứng trước một thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thách thức to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt. Trước tình hình đó, cùng với xu thế phát triển c

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 620
Lượt tải: 26
Số trang: 23
Kích thước: 96 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

Lời nói đầu

Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) tõ mét nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, với xuất phát điểm thấp, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết đặt ra là Đảng ta phải có những chính sách đổi mới kinh tế hợp lý và phù hợp.

Những thành tựu trong công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua đã tạo ra thế và lực mới cả bên trong và bên ngoài cho sù phát triển của đất nước. Nhiều tiền đề cần thiết về cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá đã được tạo ra. Quan hệ giữa nước ta và các nước trên thế giới ngày càng được mở rộng. Khả năng giữ vững độc lập trong hội nhập với cộng đồng thế giới được tăng thêm. Cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngay càng cao, thúc đẩy quá trình chuyển dịch kinh tế và đời sống xã hội. Tuy nhiên, các nước phát triển có ưu thế về vốn, công nghệ và thị trường; điều này khiến cho các nước chậm phát triển nh­ Việt Nam đứng trước một thách thức to lớn. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực vẫn là thách thức to lớn và gay gắt do điểm xuất phát của nước ta quá thấp, lại phải đi lên từ môi trường cạnh tranh quyết liệt. Trước tình hình đó, cùng với xu thế phát triển của thời đại, Đảng và Nhà nước ta cần tiếp tục tiến hành đẩy mạnh công cuộc đổi mới và toàn diện đất nước, trong đó đổi mới kinh tế đóng vai trò then chốt, và chủ đạo. Đồng thời đổi mới tư duy kinh tế là một vấn đề cấp bách, bởi giữa đổi mới kinh tế và đổi mới tư duy có mối quan hệ giữa vật chất và ý thức sẽ cho phép chúng ta định hướng được tư duy quan niệm trong đổi mới, giúp cho công cuộc đổi mới kinh tế ở nước ta thành công. Với ý nghĩa đó sau mét thời gian nghiên cứu và học tập em đã chọn đề tài "Vận dụngmối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay".

Do thời gian có hạn và kiến thức của bản thân em còn nhiều hạn chế nên chắc chắn bài viết này còn nhiều sai sót, em rất mong được sự góp ý chân thành của các thầy cô giáo và bạn đọc.

NỘI DUNG

Chương 1: Lý luận chung về mối quan hệ giữa

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

  Đăng bởi: tracy_pham Số trang: 23

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 620
⬇ Lượt tải: 26

download now Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

  Đăng bởi: giangstar83 Số trang: | Số trang: 25

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 118
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1

 • Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

  Đăng bởi: anhoang Số trang: | Số trang: 24

Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 122
⬇ Lượt tải: 18

download now Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: tien_vrg Số trang: | Số trang: 21

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: lienanh_ls Số trang: | Số trang: 22

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 359
⬇ Lượt tải: 17

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: thanhngohn Số trang: | Số trang: 22

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay 1

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: daibangluotgio Số trang: | Số trang: 22

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 603
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ở nước ta hiện nay

 • Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: trantuannghia192 Số trang: | Số trang: 20

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 996
⬇ Lượt tải: 16

download now Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay Nước ta đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ một nước nông nghiệp nghèo nàn lạc hậu, với xuất phát điểm thấp, cuộc sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, yêu cầu cần thiết đặt ra là Đảng ta phải có những chính sách đổi mới kinh tế docx Đăng bởi
5 stars - 24045 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: tracy_pham - 18/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay