Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 14 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 62 Kb | Thành viên upload: mj_01_01_2010

lời mở đầu lịch sử loài người đã trải qua 5 chế độ xã hội: nguyên thuỷ, phong kiến, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội. mỗi chế độ đều gắn một phương thức sản xuất riêng, không chế độ nào giống chế độ nào. nếu xã hội chủ nghĩa là xã hội của dân, do dân và vì dân thì chủ nghĩa tư bản lại hoạt động theo kiểu bóc lột giá trị thặng dư. vậy bằng những phương pháp nào để bóc lột được nhiều giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản và sự vận dụng để làm ra nhiều sản phẩm thặng dư ở việt nam. với những hiểu biết còn hạn hẹp về môn kinh tế chính trị mác lênin nói chung và những hiểu biết về những giá trị thặng dư dưới chủ nghĩa tư bản nói riêng em không có tham vọng đưa ra những nhận định...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

  Đăng bởi: mj_01_01_2010 Số trang: 14

Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

📎 Số trang: 14
👁 Lượt xem: 332
⬇ Lượt tải: 19

download now Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

  Đăng bởi: pc121209 Số trang: | Số trang: 24

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1324
⬇ Lượt tải: 19

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

  Đăng bởi: lonely18102000 Số trang: | Số trang: 24

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

  Đăng bởi: chungdv Số trang: | Số trang: 5

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 12243
⬇ Lượt tải: 183

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

 • Vận dụng về giá trị thặng dư vào điều kiện VN

  Đăng bởi: nhatthanh84 Số trang: | Số trang: 15

Vận dụng về giá trị thặng dư vào điều kiện VN

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 73
⬇ Lượt tải: 2

download now Vận dụng về giá trị thặng dư vào điều kiện VN

 • Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

  Đăng bởi: remember_sad2010 Số trang: | Số trang: 8

Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 460
⬇ Lượt tải: 17

download now Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

 • Lý luận về giá tri thặng dư phạm trù giá trị thặng dư

  Đăng bởi: nguyenvietkt Số trang: | Số trang: 10

Lý luận về giá tri thặng dư phạm trù giá trị thặng dư

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 387
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận về giá tri thặng dư phạm trù giá trị thặng dư

 • Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa và vận dụng lý luận này ...

  Đăng bởi: tranvinhquang1889 Số trang: | Số trang: 15

Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa và vận dụng lý luận này ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 4003
⬇ Lượt tải: 46

download now Phân tích lý luận về kinh tế hàng hóa và vận dụng lý luận này vào điều kiện Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam lời mở đầu lịch sử loài người đã trải qua 5 chế độ xã hội: nguyên thuỷ, phong kiến, chiếm hữu nô lệ, tư bản chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội. mỗi chế độ đều gắn một phương thức sản xuất riêng, không chế độ nào giống chế độ nào. nếu xã hội chủ nghĩa là xã doc Đăng bởi
5 stars - 627385 reviews
Thông tin tài liệu 14 trang Đăng bởi: mj_01_01_2010 - 05/09/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam