Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 120 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 355 Kb | Thành viên upload: thuhien87_08

Trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. Điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng hóa sức lao động, về việc làm, về thất nghiệp. Trong đó, quan điểm về sức lao động là hàng hóa, có thể mua, bán, trao đổi được coi là một điều cấm kỵ. Phân bổ lao động được thực hiện chủ yếu bằng sự điều động của nhà nước, thông qua các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, rất ít khi tính đến các nhu cầu của thị trường. Các quyết định liên quan đến nguồn lao động, nhất là các quyết định về phân bổ lực lượng lao động, về luân chuyển lao động, chủ yếu được thực hiện nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề về công bằng xã hội hơn là chú trọng đến hiệu quả kinh tế.

Hơn thế, quan điểm cho rằng, chỉ có các hoạt động trong khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tập thể mới được coi là có lao động, là có việc làm, trong một thời gian dài đã làm đóng băng thị trường lao động của khu vực phi nhà nước. Những người làm việc ngoài hệ thống các cơ quan đơn vị kinh tế nhà nước hay tập thể thường bị coi là không có việc làm, thậm c

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 8360
Lượt tải: 20
Số trang: 120
Kích thước: 355 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

MỞ ĐẦU

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là mét bộ phận cấu thành của thị trường,các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. Điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính nhận thức về hàng hóa sức lao động, về việc làm, về thất nghiệp. Trong đó, quan điểm về sức lao động là hàng hóa, có thể mua, bán, trao đổi được coi là một điều cấm kỵ. Phân bổ lao động được thực hiện chủ yếu bằng sự điều động của nhà nước, thông qua các biện pháp hành chính, mệnh lệnh, rất Ýt khi tính đến các nhu cầu của thị trường. Các quyết định liên quan đến nguồn lao động, nhất là các quyết định về phân bổ lực lượng lao động, về luân chuyển lao động, chủ yếu được thực hiện nhằm mục tiêu giải quyết các vấn đề về công bằng xã hội hơn là chú trọng đến hiệu quả kinh tế.

Hơn thế, quan điểm cho rằng, chỉ có các hoạt động trong khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế tập thể mới được coi là có lao động, là có việc làm, trong mét thời gian dài đã làm đóng băng thị trường lao động của khu vực phi nhà nước. Những người làm việc ngoài hệ thống các cơ quan đơn vị kinh tế nhà nước hay tập thể thường bị coi là không có việc làm, thậm chí những việc họ làm còn bị coi là " bất hợp pháp". Những người đi làm thuê, hoặc những người đứng ra thuê mướn nhân công, tạo công ăn việc làm cho người lao động ngoài khu vực quốc doanh và tập thể bị coi là bóc lột, bị hạn chế và phân biệt đối xử nặng nề.

Chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam 20 năm qua đã mang lại những thay đổi về chất liên quan đến phân bổ và sử dụng lực lượng lao động. Thị trường lao động đã được công nhận về mặt pháp luật và bước đầu có những hoạt

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển ...

  Đăng bởi: thuhien87_08 Số trang: 120

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển ...

📎 Số trang: 120
👁 Lượt xem: 8360
⬇ Lượt tải: 20

download now Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển ...

  Đăng bởi: vongha2008 Số trang: | Số trang: 124

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Lượt xem: 539
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta

 • Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển ...

  Đăng bởi: nguyenviethung Số trang: | Số trang: 124

Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 124
👁 Lượt xem: 690
⬇ Lượt tải: 18

download now Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta 1

 • Lý luận hàng hóa sức lao động và việc vận dụng trong phát triển ...

  Đăng bởi: bongdadienanh1 Số trang: | Số trang: 15

Lý luận hàng hóa sức lao động và việc vận dụng trong phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 395
⬇ Lượt tải: 17

download now Lý luận hàng hóa sức lao động và việc vận dụng trong phát triển thị trường sức lao động ở Việt Nam 1

 • Lý luận hàng hoá sức lao động và việc vận dụng trong phát triển ...

  Đăng bởi: lanhuongdang0101 Số trang: | Số trang: 14

Lý luận hàng hoá sức lao động và việc vận dụng trong phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 339
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận hàng hoá sức lao động và việc vận dụng trong phát triển thị trường sức lao động ở việt nam

 • Sự vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của c mác trong nền ...

  Đăng bởi: chichocolate Số trang: | Số trang: 20

Sự vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của c mác trong nền ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 295
⬇ Lượt tải: 18

download now Sự vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của c mác trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam

 • Lý luận về hàng hóa sức lao động của C Mác với thị trường lao ...

  Đăng bởi: vnindex2007 Số trang: | Số trang: 8

Lý luận về hàng hóa sức lao động của C Mác với thị trường lao ...

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 455
⬇ Lượt tải: 17

download now Lý luận về hàng hóa sức lao động của C Mác với thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay

 • Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C Mác vào việc đảm ...

  Đăng bởi: hiteen2 Số trang: | Số trang: 127

Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C Mác vào việc đảm ...

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Lượt xem: 466
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng lý luận hàng hoá sức lao động của C Mác vào việc đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp ở tỉnh Quảng Bình

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta Trong suốt mấy chục năm tồn tại nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, ở nước ta, thị trường lao động với tư cách là một bộ phận cấu thành của thị trường, các yếu tố sản xuất đã không được công nhận. Điều này có nguồn gốc từ các thành kiến mang tính docx Đăng bởi
5 stars - 27735 reviews
Thông tin tài liệu 120 trang Đăng bởi: thuhien87_08 - 20/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vận dụng lý luận hàng hóa sức lao động của C.Mác vào phát triển thị trường lao động ở nước ta