Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: xuongrongtrang8888

Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao động tại nghiệp cũng được cải thiện và hình thành tầng lớp trung lưu trong xã hội.

Trước thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá tảng” trong các học thuyết kinh tế của Mác.

Tổng quan tài liệu:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Nội dung

Chương 3: Kết luận

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 341
Lượt tải: 16
Số trang: 15

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

LỜI GIỚI THIỆU

  

 

  Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao động tại nghiệp cũng được cải thiện và hình thành tầng lớp trung lưu trong xã hội.

   Trước thực tế đó, cộng thêm sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội tập trung quan liêu ở Liên Xô và Đông Âu, nhiều người nghi ngờ tính đúng đắn của khoa học kinh tế chính trị Mác- Lênin, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư “hòn đá tảng” trong các học thuyết kinh tế của Mác.

   Những người phản bác học thuyết giá trị thặng dư tấn công vào “hòn đá tảng” này bằng nhiều luận điểm khác nhau. Phê phán những luận điểm đó, chúng ta tập trung vào việc nghiên cứu máy móc và lao động trong quá trình sản xuất giá trị thặng dư để giải thích quan niệm trên.

 

I. MÁY MÓC VÀ LAO ĐỘNG

 

1) Máy móc đối với nền sản xuất tư bản chủ nghĩa:

   Trên cơ sở kỹ thuật thủ công, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không thể được xác lập một cách hoàn chỉnh và phát triển vững chắc. Do đó trong quá trình phát triển chủ nghĩa tư bản đã tạo cho nã mét cơ sở kỹ thuật tương ứng là máy móc, đưa chủ nghĩa tư bản tõ giai đoạn công trường thủ công lên giai đoạn công nghiệp cơ khí. Máy móc xuất hiện vào thế kỷ 17 và ngày càng được hoàn thiện. ở thời kỳ cách mạng công nghiệp, thông thường các máy móc đều gồm ba

15

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc ...

  Đăng bởi: xuongrongtrang8888 Số trang: 15

Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 341
⬇ Lượt tải: 16

download now Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

  Đăng bởi: timbanyeu_9999 Số trang: | Số trang: 23

Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 17576
⬇ Lượt tải: 56

download now Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại

 • Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại 1

  Đăng bởi: chip_iu_mua_dong Số trang: | Số trang: 22

Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại 1

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 816
⬇ Lượt tải: 26

download now Những nét mới trong sự phát triển của chủ nghĩa tư bản hiện đại 1

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

  Đăng bởi: nguyenhieuit Số trang: | Số trang: 12

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế - x• hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay.

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

  Đăng bởi: lgv_thinh Số trang: | Số trang: 12

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản ...

  Đăng bởi: huyvina2008 Số trang: | Số trang: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

  Đăng bởi: chunghahuy Số trang: | Số trang: 12

Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm triết học Mác xit về qui luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu hạn chế trong phát triển kinh tế x hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay 1

 • Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản ...

  Đăng bởi: nghenguyennb Số trang: | Số trang: 16

Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Vận dụng quan điểm triết học Mác xít về quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ lực lượng sản xuất để phát triển những thành tựu, hạn chế trong phát triển kinh tế x• hội của Việt Nam trong giai đoạn từ đổi mới đến nay

 • Chủ nghĩa xã hội khoa học những giá trị và yêu cầu phát triển ...

  Đăng bởi: tamnt0581 Số trang: | Số trang: 38

Chủ nghĩa xã hội khoa học những giá trị và yêu cầu phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 38
👁 Lượt xem: 307
⬇ Lượt tải: 16

download now Chủ nghĩa xã hội khoa học những giá trị và yêu cầu phát triển hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển Việc ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đã thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển, nhờ đó không những các tập đoàn tư bản độc quyền thu được lợi nhuận siêu ngạch cao mà đời sống của những người lao docx Đăng bởi
5 stars - 53042 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: xuongrongtrang8888 - 10/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Ứng dụng những thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại đ• thúc đẩy lực lượng sản xuất ở những nước tư bản chủ nghĩa phát triển