Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 44 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 186 Kb | Thành viên upload: minhkhanhtsc

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN doc Đăng bởi
5 stars - 708869 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: minhkhanhtsc - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tính tất yếu khách quan và con đường hình thành cty mẹ - cty con ở VN