Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: linhtinh201003

Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam

Phần 2: Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay

Phần ba: Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận : Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay

 

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

   

 

              Khi đánh giá về vị trí vai trò của các giai cấp, tầng lớp nhân dân lao động trong hệ thống sản xuất, V.I..Lờnin đã khẳng định “ trong thời đại ngày nay lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động”. ở Việt Nam, giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, là lực lượng chủ đạo và tiên phong của xã hội trong thời kì phát triển bước ngoặt hiện nay của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa như vậy, việc xây dựng và phát triển đội ngũ công nhân trong công cuộc công nghiệp húa, hiện đaị húa và hội nhập của nước ta hiện nay là nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng . Bài tiều luẩn của nhóm chúng tôi xin phân tích 1 số khía cạnh về thành tựu, hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay.

 

 

              Tuy nhiên do vốn hiểu biết của chúng em còn hạn hẹp và điều kiện thời gian không cho phép nên bài tõp này chắc chắn vẫn chưa khai thác được sâu sắc khía cạnh của đề tài. Bởi vậy em rất mong nhận được các ý kiến của thầy để hoàn thiện thêm bài tập này cũng như mở rộng thêm kiến thức.

             

              Em xin chân thành cảm ơn.

 

Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời,đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam

 

Là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp, lớp công nhân đầu tiên xuất hiện gắn liền với cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897) và thực sự trở thành giai cấp công nhân Việt nam từ thời kỳ khai thác thuộc địa của thực dân Pháp lần thứ hai (1924-1929). Cùng với quá trình phảt triển của cách mạng, giai cấp công nhân Việt Nam sớm trở thành bộ phận của đội ngũ giai cấp công nhân quốc tế. Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có đặc điểm riêng:

Nhúm : Trang - Hoà   lớp A2_ Luật kinh doanh_ K46

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1 Phần 1: Giới thiệu chung về sự ra đời, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam Phần 2: Phân tích thực trạng và vấn đề đặt ra đối với đội ngũ công nhân của nước ta hiện nay Phần ba: Giải pháp để phát triển giai cấp công nhân Việt Nam docx Đăng bởi
5 stars - 183491 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: linhtinh201003 - 06/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực trạng của giai cấp công nhân Việt Nam hiện nay 1