Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực trạng và giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 104 | Trình độ: Thạc sĩ | Thành viên upload: newlife1186

Dân chủ không chỉ là bản chất, mà còn là mục tiêu và động lực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước ta theo định hướng XHCN. “Không thể có một CNXH thắng lợi mà lại không thực hiện dân chủ hoàn toàn” [38, tr.324]. Vì vậy, mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cấp thiết. Chỉ có phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mới huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Nghị định, Chỉ thị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế, ổn định chính trị, phát triển xã hội: Chỉ thị 30- CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 22/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện QCDC ở xã; Nghị định số 79/2003/NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2819
Lượt tải: 20
Số trang: 104

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

mở đầu

 

1. Tính cấp thiết của đề tài

Dân chủ không chỉ là bản chất, mà còn là mục tiêu và động lực để thùc hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước ta theo định hướng XHCN. “Không thể có mét CNXH thắng lợi mà lại không thực hiện dân chủ hoàn toàn” [38, tr.324]. Vì vậy, mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trong giai đoạn hiện nay là một vấn đề cấp thiết. Chỉ có phát huy quyền làm chủ thật sự của nhân dân trong quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mới huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều Nghị định, Chỉ thị quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ, sức sáng tạo của nhân dân để phát triển kinh tế, ổn định chính trị, phát triển xã hội: Chỉ thị 30- CT/ TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Chỉ thị 22/ 1998/ CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện QCDC ở xã; Nghị định số 79/ 2003/ NĐ-CP của Chính phủ ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã,... Đây là một bước tiến lớn thể hiện sự quyết tâm củng cố, hoàn thiện và phát triển nền dân chủ XHCN của Đảng và Nhà nước ta, đồng thời cũng là phương thức giải quyết các nhiệm vụ, mục tiêu chung của đất nước trong công cuộc đổi mới.

Việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về QCDC ở cơ sở trên phạm vi cả nước, thời gian qua, đã thu được nhiều thành tựu quan trọng, thu hút được sù quan tâm hàng ngày của tất cả các tầng lớp xã hội. Điều đó chứng tỏ đây là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đáp

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực ...

  Đăng bởi: newlife1186 Số trang: 104

Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực ...

📎 Số trang: 104
👁 Lượt xem: 2819
⬇ Lượt tải: 20

download now Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực trạng và giải pháp

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phân công ...

  Đăng bởi: sonth Số trang: | Số trang: 91

Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phân công ...

📎 Số trang: | Số trang: 91
👁 Lượt xem: 393
⬇ Lượt tải: 16

download now Phương hướng và những giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện phân công lao động xã hội ở tỉnh Bến Tre từ nay đến năm 2010

 • Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán ...

  Đăng bởi: tvluong2000 Số trang: | Số trang: 65

Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán ...

📎 Số trang: | Số trang: 65
👁 Lượt xem: 230
⬇ Lượt tải: 17

download now Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Yên Tỉnh Sơn La

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi: nguyenvanhung633 Số trang: | Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 391
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi: giang8 Số trang: | Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp 1

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi: giairtris Số trang: | Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 153
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp 1

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi: nhanhatuyen Số trang: | Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 425
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp 1

 • Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

  Đăng bởi: longnguyenhuu Số trang: | Số trang: 105

Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và ...

📎 Số trang: | Số trang: 105
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế tập thể trong ngành thủy sản tỉnh Bến Tre Thực trạng và giải pháp 1

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực trạng và giải pháp Dân chủ không chỉ là bản chất, mà còn là mục tiêu và động lực để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước ta theo định hướng XHCN. “Không thể có một CNXH thắng lợi mà lại không thực hiện dân chủ hoàn toàn” [38, tr.324]. Vì vậy, mở rộng dân docx Đăng bởi
5 stars - 130629 reviews
Thông tin tài liệu 104 trang Đăng bởi: newlife1186 - 17/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/06/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre thực trạng và giải pháp