Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 21 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 98 Kb | Thành viên upload: chibtl

Thực tiễn đã chứng minh, sau gần 20 năm đổi mới, nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là sự phát triển kinh tế. Điều đó đã củng cố và khẳng định đường lối của Đảng và nhà nước ta đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Do đó tại các kì đại hội VII, VIII, IX, Đảng ta đã không ngừng khẳng định, bổ sung và nâng cao vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước - một lực lượng vật chất quan trọng và là công cụ để nhà nước định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế.

Nhận thức được rõ tầm quan trọng của việc nghiên cứu lý luận KTNN cũng là một việc làm cần thiết và mang tính cấp bách. Chính bởi vậy, sau một năm học tập và nghiên cứu, được sự hướng dẫn của thầy giáo bộ môn cùng với sự giúp đỡ của Trung tâm thư viện trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân, em đã chọn đề tài: “Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay”.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 98 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỤC LỤC

Lời nói đầu              2

Phần 1: Nội dung

I. Những vấn đề lý luận về kinh tế Nhà nước và vai trò của nã trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay              3

1- Những quan niệm về kinh tế nhà nước              3

1.1- Mét sè vấn đề lý luận về kinh tế nhà nước              3

1.2- Khái niệm về kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay              3

1.2.1- Kinh tế nhà nước              3

1.2.2- Các bộ phận cấu thành kinh tế nhà nước              5

2- Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay              6

2.1- Cơ sở lý luận về vai trò chủ đạo và sự cần thiết khách quan kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nước ta hiện nay              6

2.2- Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa              6

2.3- Các điều kiện để kinh tế nhà nước thực hiện vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân              10

II. Thực trạng và giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của nền kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay              11

1- Thực trạng về tăng cường vai trò chủ đạo kinh tế nhà nước              11

1.1- Những thành tựu đã đạt được              11

1.2- Những tồn tại và yếu kém              12

2- Các giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của khhu vực kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay              15

2.1- Yêu cầu chung              15

2.2- Phương hướng và các giải pháp cơ bản cần thực hiện              15

Phần II: Kết luận              19

Tài liệu tham khảo               20

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay Thực tiễn đã chứng minh, sau gần 20 năm đổi mới, nước ta đã thu được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là sự phát triển kinh tế. Điều đó đã củng cố và khẳng định đường lối của Đảng và nhà nước ta đề ra là hoàn toàn đúng đắn. Do đó tại các kì docx Đăng bởi
5 stars - 24389 reviews
Thông tin tài liệu 21 trang Đăng bởi: chibtl - 15/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay