Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 32 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 128 Kb | Thành viên upload: lequocbaosoc

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN doc Đăng bởi
5 stars - 708850 reviews
Thông tin tài liệu 32 trang Đăng bởi: lequocbaosoc - 05/02/2016 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tầm quan trọng của việc phát triển và ứng dụng KHCN