Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 80 Kb | Thành viên upload: linhhoangtvtk

A/ Đặt vấn đề

Trải qua một thời gian dài sau khi dành độc lập và xây dựng đất nước, Nhà nước ta đã rút ra được, định hướng ra được một hướng đi, một “ con đường” đúng đắn cho mình, đó là quá trình phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường với sự quản lý của Nhà nước, đinh hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. Đó là một lựa chọn sáng suốt của Đảng, của Nhà nước ta.

Có thể nói kinh tế thị trường với sự phát triển của nó đã đưa đến thành công bước đầu cho công cuộc xây dựng đất nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ: “ Nền kinh tế tăng trưởng liên tục, nhiều năm có tốc độ cao, kiềm chế và đẩy lùi được lạm phát, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiệu quả, phá được thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ đối ngoại và từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu cũng còn không ít những khó khăn yếu kém cần khắc phục: nền kinh tế có mức tăng trưởng nhanh nhưng năng suất chất lượng và hiệu quả còn thấp, vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế xã hội còn yếu, cơ cấu đầu tư bất hợp lý, các yếu tố thị t

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

  Đăng bởi: linhhoangtvtk Số trang: 15

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT XHCN ở ...

  Đăng bởi: thuy121280 Số trang: | Số trang: 20

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT XHCN ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 20
👁 Lượt xem: 266
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT XHCN ở nước ta hiện nay

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế ...

  Đăng bởi: skjgdhgf Số trang: | Số trang: 13

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 249
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

 • Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền ...

  Đăng bởi: nguyenhanh_hht Số trang: | Số trang: 19

Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 285
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm lịch sử cụ thể với quá trình xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

 • Xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

  Đăng bởi: phuonghva Số trang: | Số trang: 12

Xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 280
⬇ Lượt tải: 16

download now Xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế ...

  Đăng bởi: tuananhvohieu Số trang: | Số trang: 22

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 285
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay

 • Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN

  Đăng bởi: hoanggiangco Số trang: | Số trang: 24

Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 362
⬇ Lượt tải: 16

download now Quá trình xây dựng và phát triển nền KTTT định hướng XHCN

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường ...

  Đăng bởi: danh_mat_giac_mo2003 Số trang: | Số trang: 22

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 305
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN A/ Đặt vấn đề Trải qua một thời gian dài sau khi dành độc lập và xây dựng đất nước, Nhà nước ta đã rút ra được, định hướng ra được một hướng đi, một “ con đường” đúng đắn cho mình, đó là quá trình phát triển kinh tế đất nước theo cơ chế thị trường zip Đăng bởi
5 stars - 264775 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: linhhoangtvtk - 02/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN