Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: mattrangvang

Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).

Nhưng không như các nước tư bản chủ nghĩa(TBCN), với nước ta việc phát triển KTTT có những đặc trưng riêng biệt:vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hướng XHCN.

KTTT tuy có nhiều ưu điểm, nhưng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nó tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.

Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhưng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như định hướng của nước ta.

nội dung tóm tắt:

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan.

Những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta.

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 423
Lượt tải: 16
Số trang: 16

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

A. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN).

Nhưng không như các nước tư bản chủ nghĩa(TBCN), với nước ta việc phát triển KTTT có những đặc trưng riêng biệt: vừa đòi hỏi phát triển kinh tế, vừa phải giữ vững định hướng XHCN.

KTTT tuy có nhiều ưu điểm, nhưng không phải tuyệt đối, nó còn có những khuyết tật mà nếu ta cứ để cho nã tự do phát triển thì đến một lúc nào đó nền kinh tế sẽ rơi vào tình trạng rất nguy hiểm và có thể phải trả giá đắt.

Vì vậy, Đảng ta đã xác định phát triển KTTT là đúng đắn, nhưng phải có sự điều chỉnh sao cho phù hợp với tình hình đất nước cũng như định hướng của nước ta.

Với vốn hiểu biết còn hạn chế, em mong rằng thông qua đề tài này tìm hiểu thêm về nền kinh tế nước ta cũng như đường lối chính sách của Đảng qua mét sè nội dung sau:

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan.

Những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN ở nước ta.

Thực trạng và những giải pháp cơ bản để phát triển KTTT định hướng XHCN ở Việt Nam.

B . GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

 

I- LÝ LUẬN VỀ KTTT ĐỊNH HƯỚNG XHCN.

1. Khái niệm về KTTT.

a. Quan niệm về KTTT.

Kinh tế thị trường nói chung là những hình thức phát triển cao của kinh tế hàng hoá, một hình thức mà ở đó hầu hết các quan hệ kinh tế trên diễn ra trên thị trường, chịu sù chi phối của các quy luật kinh tế vốn có của nã.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

  Đăng bởi: mattrangvang Số trang: 16

Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 423
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: tlthaiha Số trang: | Số trang: 15

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 297
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nataliezat Số trang: | Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1

 • Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

  Đăng bởi: haildh Số trang: | Số trang: 23

Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 232
⬇ Lượt tải: 16

download now Phát triển KTTT theo định hướng XHCN

 • Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định ...

  Đăng bởi: huongcva Số trang: | Số trang: 23

Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 248
⬇ Lượt tải: 17

download now Thế nào là KTTT định hướng XHCN ở VN Muốn phát triển KTTT định hướng XHCN ở VN phải làm gì

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: maylangthang_198555 Số trang: | Số trang: 30

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 334
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

  Đăng bởi: linhhoangtvtk Số trang: | Số trang: 15

Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Quan điểm toàn diện với việc xây dựng phát triển nền KTTT định hướng XHCN

 • Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều ...

  Đăng bởi: minhkhanhtsc Số trang: | Số trang: 12

Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 104
⬇ Lượt tải: 7

download now Sự cần thiết khách quan của việc phát triển nền KTTT có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1 Trước hết cần khẳng định nước ta lựa chọn phát triển kinh tế thị trường(KTTT) là tất yếu, là sự lựa chọn đúng đắn, nó khồng chỉ tồn tạI khách quan mà còn cần thiết cho công cuộc xây dựng xã hội chu nghĩa (XHCN). Nhưng không như các nước tư bản chủ docx Đăng bởi
5 stars - 129935 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: mattrangvang - 27/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phát triển KTTT định hướng XHCN là tất yếu khách quan 1