Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

Loại file: pdf, docx | Số trang: 15 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 83 Kb | Thành viên upload: tlthaiha

MỤC LỤC

Trang

A. Mở đầu 1

B. Nội dung 2

I. Nguyên nhân nước ta phải phát triển kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2

1. Khẳng định việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường là tất yếu, khách quan. 2

2. Đặc điểm kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 6

II. Các giải pháp để phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 11

1. Đa dạng hoá - đổi mới các loại hình sở hữu. 11

2. Đẩy mạnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 13

3. Phát triển đồng bộ các loại thị trường. 14

4. Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. 16

5. Đổi mới – nâng cao vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước. 16

6. Phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo, phát triển tiềm lực KH – CN và xây dựng kết cấu hạ tầng. 20

7. Một số kinh nghiệm của các nước ASEAN 20

C. Kết luận 23

Tài liệu tham khảo 2

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: tlthaiha Số trang: 15

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: 15
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: maylangthang_198555 Số trang: | Số trang: 30

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 335
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nataliezat Số trang: | Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 306
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: dulichvietmyhanoi Số trang: | Số trang: 29

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 129
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nickaothu199 Số trang: | Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 125
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: courage8383 Số trang: | Số trang: 29

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: congluancl Số trang: | Số trang: 28

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 597
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: daoh3t Số trang: | Số trang: 25

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 85
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó MỤC LỤC Trang A. Mở đầu 1 B. Nội dung 2 I. Nguyên nhân nước ta phải phát triển kinh tế thị trường và đặc điểm kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 2 1. Khẳng định việc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị doc Đăng bởi
5 stars - 222353 reviews
Thông tin tài liệu 15 trang Đăng bởi: tlthaiha - 26/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó