Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1

Loại file: pdf, docx | Số trang: 31 | Trình độ: Đại học | Thành viên upload: nataliezat

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay đòi hỏi mỗi nước phải nhìn nhận và cân nhắc để định hướng cho mình một con đường đi đúng đắn vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn điịnh bền vững vừa đảm bảo sự thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ chính trị mà mình đã lựa chọn.

Việt Nam đi lên CNXH từ một xuất phát điểm thấp: một nền nông nghiệp lạc hậu; chiến tranh kéo dài lại qua thời kì khá lâu với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung khiến nền kinh tế vốn đã trì trệ lại càng trì trệ, tụt lùi hơn, trongnhịp độ phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới. việc thừa nhận và phát triển kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới bên ngoài đang làm thay đổi căn bản những vấn đề nhận thức và phương thức điều tiết sự phát triển nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. Giải quyết vấn đề phát triển nền kinh tế theo định hướng CNXH không thể không chú ý đến sự tăng trưởng nhanh và bền vững trong một thời kỳ dài để khắc phục nguy cơ tụt hậu đang là thách thức to lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng của những quan niệm trước đây về một CNXH không có kinh tế hàng hoá, không có quan hệ thị trường, do bản thân nền kinh tế thị trường có tính hai mặt của nó nên trong

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 307
Lượt tải: 16
Số trang: 31

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Đề án kinh tế chính trị                           

 

Mở bài

Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay đòi hỏi mỗi nước phải nhìn nhận và cân nhắc để định hướng cho mình mét con đường đi đúng đắn vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn điịnh bền vững vừa đảm bảo sự thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chế độ chính trị mà mình đã lựa chọn.

Việt Nam đi lên CNXH tõ mét xuất phát điểm thấp: một nền nông nghiệp lạc hậu; chiến tranh kéo dài lại qua thời kì khá lâu với nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung khiến nền kinh tế vốn đã trì trệ lại càng trì trệ, tụt lùi hơn, trongnhịp độ phát triển như vũ bão của nền kinh tế thế giới. Việc thừa nhận và phát triển kinh tế thị trường, mở cửa với thế giới bên ngoài đang làm thay đổi căn bản những vấn đề nhận thức và phương thức điều tiết sự phát triển nền kinh tế nước ta trong giai đoạn hiện nay. Giải quyết vấn đề phát triển nền kinh tế theo định hướng CNXH không thể không chú ý đến sự tăng trưởng nhanh và bền vững trong mét thời kỳ dài để khắc phục nguy cơ tụt hậu đang là thách thức to lớn nhất hiện nay. Tuy nhiên do ảnh hưởng của những quan niệm trước đây về mét CNXH không có kinh tế hàng hoá, không có quan hệ thị trường, do bản thân nền kinh tế thị trường có tính hai mặt của nó nên trong thực tế việc nhận thức đúng vai trò và tính tất yếu khách quan của kinh tế thị trường trong sự nghiệp xây dưng CNXH, bản chất nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN có khác gì với kinh tế thị trường TBCN? Nã có phải là của riêng và đặc trưng của CNTB hay không? Giải pháp phát triển nã theo mục đích ra sao còn là vấn đề gây nhiều tranh cãi và cần được tiếp tục thảo luận

  Chính vì sự hấp dẫn của kinh tế thị trường, không chỉ có ý nghĩa về mặt nhân thức lý luận mà ý nghĩa cả về mặt thực tiễn đối với mét sinh viên kinh tế nói riêng nên tôi quyết định chon đề tài: “Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó”, để có lượng kiến thức phong phó hơn, một hành trang, mét vò khí bước vào kinh tế thị trường.


Nguyễn Thị Thiềm

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nataliezat Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: 31
👁 Lượt xem: 307
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: maylangthang_198555 Số trang: | Số trang: 30

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 30
👁 Lượt xem: 335
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: tlthaiha Số trang: | Số trang: 15

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 298
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: courage8383 Số trang: | Số trang: 29

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: nickaothu199 Số trang: | Số trang: 31

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 31
👁 Lượt xem: 125
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: dulichvietmyhanoi Số trang: | Số trang: 29

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 29
👁 Lượt xem: 129
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 1

 • Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: congluancl Số trang: | Số trang: 28

Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 28
👁 Lượt xem: 597
⬇ Lượt tải: 17

download now Phân tích tính tất yếu khách quan, đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

 • Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

  Đăng bởi: daoh3t Số trang: | Số trang: 25

Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 85
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam Và các giải pháp để phát triển nó ở nước ta trong giai đoạn hiện nay

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1 Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay đòi hỏi mỗi nước phải nhìn nhận và cân nhắc để định hướng cho mình một con đường đi đúng đắn vừa đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn điịnh bền vững vừa đảm bảo sự thành công trong công cuộc xây dựng và bảo docx Đăng bởi
5 stars - 137810 reviews
Thông tin tài liệu 31 trang Đăng bởi: nataliezat - 15/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích tính tất yếu khách quan đặc điểm của kinh tế thị trường đinh hướng XHCN ở Việt Nam và các giải pháp để phát triển nó 1