Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lượng sản xuất.Đảng ta vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 77 Kb | Thành viên upload: Toanktselco

Từ khi con người xuất hiện đã tiến hành các hoạt động khác nhau như kinh tế,văn hóa…trong đó hoạt động kinh tế luôn luôn giữ vai trò trung tâm và là cơ sở cho các hoạt động khác.Để tiến hành các hoạt động nói trên con người cần phải tồn tại.Muốn tồn tại con người cần phải có thức ăn, đồ mặc, nhà ở…Để có các thứ đó con người cần phải sản xuất và không ngừng sản xuất với quy mô ngày càng rộng.Trong từng thời kì phát triển khác nhau của loài người,sản xuất vật chất được tiến hành bằng phương thức sản xuất nhất định.Mỗi phương thức sản xuất chính là sự thống nhất giữa lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản xuất tương ứng.Và mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất là mối quan hệ cơ bản của quá trình phát triển sản xuất xã hội.

Nền kinh tế Việt Nam đang trong quá trình phát triển và việc vận dụng quy luật lực lượng sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của quan hệ sản xuất là một vấn đề quan trọng.

Chương 1. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lượng sản xuất

Chương 2. Sự vận dụng của đảng ta trong thời đại hiện nay

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 77 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

 

 

 

TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC

 

 

ĐỀ TÀI:

 

PHÂN TÍCH NỘI DUNG QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN SUẤT PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT LỰC LƯỢNG SẢN SUẤT

ĐẢNG TA NHẬN THỨC VẬN DỤNG NHƯ THẾ NÀO TRONG GIAI ĐOẠN HIấN NAY

 

 

 

 

Giỏo viên hướng dẫn:…………………

Sinh viên thực hiện:Lấ VĂN LONG

Lớp:KINH TẾ ĐẦU TƯ49C

Khúa: 2007-2011

 

 

Hà nội, 10 tháng 4 năm 2008

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lượng sản xuất.Đảng ta vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay Từ khi con người xuất hiện đã tiến hành các hoạt động khác nhau như kinh tế,văn hóa…trong đó hoạt động kinh tế luôn luôn giữ vai trò trung tâm và là cơ sở cho các hoạt động khác.Để tiến hành các hoạt động nói trên con người cần phải tồn tại.Muốn docx Đăng bởi
5 stars - 25901 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: Toanktselco - 08/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích nội dung quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất lực lượng sản xuất.Đảng ta vận dụng như thế nào trong giai đoạn hiện nay