Nội dung của quy luật giá trị và vai trò, ý nghĩa của nó đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 74 Kb | Thành viên upload: phanhuudong

Trong công cuộc đổi mới kiến thiết đất nước Việt Nam đã không ngừng mở cửa hợp tác đầu tư với nước ngoài nhằm tiếp thu khoa học kĩ thuật, vốn và kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới. Để không bị thua lỗ trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động, các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng nâng cao vai trò quan lý, tiếp cận thị trường. Từ đó phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đưa ra những thông tin đúng, đầy đủ, chính xác và xử lý thông tin một cách hiệu quả nhất để thu được mục đích cuối cùng là lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, sự phồn vinh, giàu có hay nghèo nàn lạc hậu của mỗi quốc gia. Trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, lợi nhuận lại chịu tác động của quy luật giá trị trong quy luật kinh tế cơ bản. Vậy vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp nước ta hiện nay là phân tích và vận dụng thật đúng đắn quy luật kinh tế này nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mình và đất nước mình.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: khái niệm quy luật – phân loại quy luật

Chương II: Vai trò của quy luật giá trị đối với việc phát triển ki

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 74 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận kinh tế chính tri

 

Mở đầu

 

Trong công cuộc đổi mới kiến thiết đất nước Việt Nam đã không ngừng mở cửa hợp tác đầu tư với nước ngoài nhằm tiếp thu khoa học kĩ thuật, vốn và kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới. Để không bị thua lỗ trong thời buổi kinh tế thị trường đầy biến động, các doanh nghiệp trong nước phải không ngừng nâng cao vai trò quan lý, tiếp cận thị trường. Từ đó phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm đưa ra những thông tin đúng, đầy đủ, chính xác và xử lý thông tin một cách hiệu quả nhất để thu được mục đích cuối cùng là lợi nhuận tối đa. Lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp, sự phồn vinh, giàu có hay nghèo nàn lạc hậu của mỗi quốc gia. Trong quá trình sản xuất và lưu thông hàng hóa, lợi nhuận lại chịu tác động của quy luật giá trị trong quy luật kinh tế cơ bản. Vậy vấn đề đặt ra với mỗi doanh nghiệp nước ta hiện nay là phân tích và vận dụng thật đúng đắn quy luật kinh tế này nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp mình và đất nước mình. Trong giới hạn nghiên cứu, bài tiểu luận này bàn về nội dung của quy luật giá trị và vai trò, ý nghĩa của nó đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. từ đó đưa ra những giải pháp thúc đẩy sự phát triển kinh tế.

Đây là bài tiểu luận đầu tiên của quá trình học tập và nghiên cứu. Do đó không tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế. Rất mong sù giúp đỡ và góp ý của cô.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinh viên thực hiện: Đặng Đức Minh

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Nội dung của quy luật giá trị và vai trò, ý nghĩa của nó đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay Trong công cuộc đổi mới kiến thiết đất nước Việt Nam đã không ngừng mở cửa hợp tác đầu tư với nước ngoài nhằm tiếp thu khoa học kĩ thuật, vốn và kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới. Để không bị thua lỗ trong thời buổi kinh tế thị docx Đăng bởi
5 stars - 71298 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: phanhuudong - 29/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nội dung của quy luật giá trị và vai trò, ý nghĩa của nó đối với sự phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay