Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 28 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 89 Kb | Thành viên upload: kinh_kong

Kinh tế đối ngoại là một mặt hoạt động không thể thiếu ở một nước nào đó trong thời kì hội nhập và phân công lao động quốc tế vì vâỵ Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ

Kinh tế đối ngoại góp phần nối liền sản xuất và trao đổi quốc tế, nối liền thị truờng trong nước và quốc tế, khu vực nó góp phần thực hiện trao đổi khoa học kĩ thuật và công nghệ quản lý giữa các nước với nhau. Hoạt động kinh tế đối ngoại góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài: như vốn đấu tư trực tiêp FDI vốn viện trợ chính thức từ các tổ chức tiền tệ và các chính phủ ODA. Ngoài ra nó còn thu hút khoa học kĩ thuật và công nghệ khai thác và ứng dụng những kinh nghiệm xây dựng và quản lý nền kinh tế hiện đại vào nước ta. Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta kinh tế đối ngoại còn góp phần tích luỹ vốn, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân lao động.

Việt Nam có khả năng mở rộng quan hệ buôn bán và hợp tác kinh tế với thị trường lớn và những cường quốc công nghệ lớn trên thế giới, đa phương hoá quan hệ thị trường và đối tượng hợp tác phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại với tốc độ cao.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây đối với chúng ta là đã làm được gì t

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 89 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

                            ĐỀ ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ

ĐẶTVẤN ĐỀ

Kinh tế đối ngoại là một mặt hoạt động không thể thiếu ở một nước nào đó trong thời kì hội nhập và phân công lao động quốc tế vì vâỵ Việt Nam còng không phải là ngoại lệ

Kinh tế đối ngoại góp phần nối liền sản xuất và trao đổi quốc tế, nối liền thị truờng trong nước và quốc tế, khu vực nó góp phần thực hiện trao đổi khoa học kĩ thuật và công nghệ quản lý giữa các nước với nhau. Hoạt động kinh tế đối ngoại góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài: như vốn đấu tư trực tiêp FDI vốn viện trợ chính thức từ các tổ chức tiền tệ và các chính phủ ODA. Ngoài ra nã còn thu hút khoa học kĩ thuật và công nghệ khai thác và ứng dụng những kinh nghiệm xây dựng và quản lý nền kinh tế hiện đại vào nước ta. Trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta kinh tế đối ngoại còn góp phần tích luỹ vốn, thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế tạo nhiều công ăn việc làm cho nhân dân lao động.

Việt Nam có khả năng mở rộng quan hệ buôn bán và hợp tác kinh tế với thị trường lớn và những cường quốc công nghệ lớn trên thế giới, đa phương hoá quan hệ thị trường và đối tượng hợp tác phát triển lĩnh vực kinh tế đối ngoại với tốc độ cao.

Vậy vấn đề đặt ra ở đây đối với chúng ta là đã làm được gì trong công cuộc xây dựng đất nước, thực trạng và giải pháp cơ bản để mở rộng và nâng cao hiệu quả của kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay. Để kinh tế đối ngoại đạt được những thành tựu thì cần phải vượt qua được những thử thách của toàn cầu hóa giữ vững đinh hướng xã hội chủ nghĩa.

Là mét sinh viên kinh tế quốc tế chúng ta cần thiết phải nắm rõ tình hình kinh tế trong nước và quốc tế vậy đề tài này đã giúp chúng ta hiểu được phần nào về thực trạng kinh tế đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Để hoàn thành được đề tài này, tôi đã nhận được nhiều sự hướng dẫn của thầy giáo cùng sự giúp đỡ từ các sinh viên khoá trên và bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.                                                        PHẦN LÝ LUẬN

                           

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Kinh tế đối ngoại là một mặt hoạt động không thể thiếu ở một nước nào đó trong thời kì hội nhập và phân công lao động quốc tế vì vâỵ Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ Kinh tế đối ngoại góp phần nối liền sản xuất và trao đổi quốc tế, nối liền thị docx Đăng bởi
5 stars - 89542 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: kinh_kong - 30/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những thuận lợi và khó khăn của Việt Nam khi tham gia hội nhập kinh tế quốc tế.