Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 370 Kb | Thành viên upload: Guest20005

Đề 1

Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích.

1. Khi Việt Nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển sang trái.

Sai. Vì khi phát hiện ra mỏ dầu mới làm tăng sản lượng dầu mỏ lên => tổng cung tăng => đường cung dài hạn dịch chuyển sang phải

2. Nếu gia đình bạn mua một ngôi nhà mới trên thành phố cho các con ở thì giao dịch này được tính là tiêu dùng.

Sai. Giao dịch này được tính vào đầu tư

3. Khoản tiền USD 40 000 mà gia đình bạn mua tại Việt Nam một chiếc xe ô tô sản xuất tại Nhật sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp cận thu nhập-chi tiêu là xuất khẩu ròng giảm USD 40 000.

Đúng. Vì Khi VN nhập hàng của Nhật, GDP của VN sẽ giảm

Mà Xuất khẩu ròng NX= X- IM

Trong đó: X là khoản chi tiêu của ng tiêu nước ngoài mua hàng hóa và dịch vụ trong nước

IM là khoản chi tiêu của ng tiêu dùng trong nước mua hàng hóa và dịch vụ đc sản xuất tại nước ngoài

IM = 40000 USD

=> Xuất khẩu dòng sẽ giảm

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

  Đăng bởi: Guest20005 Số trang: 33

Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

📎 Số trang: 33
👁 Lượt xem: 3568
⬇ Lượt tải: 22

download now Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

  Đăng bởi: cacon Số trang: | Số trang: 26

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 230
⬇ Lượt tải: 17

download now Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước

 • Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

  Đăng bởi: ngu_hanh_son62 Số trang: | Số trang: 22

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 179
⬇ Lượt tải: 16

download now Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước 1

 • Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

  Đăng bởi: binhminhquasuong_mai Số trang: | Số trang: 22

Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số ...

📎 Số trang: | Số trang: 22
👁 Lượt xem: 138
⬇ Lượt tải: 16

download now Mục tiêu và chức năng quản lý kinh tế vĩ mô của nhà nước Một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của nhà nước 1

 • Một số ván đề lý luận cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin về nền ...

  Đăng bởi: Giang_anh_tuan_1981 Số trang: | Số trang: 42

Một số ván đề lý luận cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin về nền ...

📎 Số trang: | Số trang: 42
👁 Lượt xem: 271
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số ván đề lý luận cơ bản của chủ Nghĩa Mác- Lênin về nền kinh tế thị trường.

 • Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước và một số giải ...

  Đăng bởi: minhchiendhv Số trang: | Số trang: 23

Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước và một số giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 23
👁 Lượt xem: 2127
⬇ Lượt tải: 18

download now Mục tiêu và chức năng quản lý vĩ mô của Nhà nước và một số giải pháp cơ bản nhằm đổi mới và tăng cường vai trò kinh tế của Nhà nước ya hiện nay

 • Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân 1

  Đăng bởi: fghjhgfsetyh Số trang: | Số trang: 39

Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân 1

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 359
⬇ Lượt tải: 16

download now Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân 1

 • Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân

  Đăng bởi: skynet2896 Số trang: | Số trang: 39

Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân

📎 Số trang: | Số trang: 39
👁 Lượt xem: 328
⬇ Lượt tải: 16

download now Một Số Vấn Đề Lí Luận Về Kinh Tế Tư Nhân

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải Đề 1 Câu 1 (3 điểm) Lựa chọn đúng /sai, giải thích. 1. Khi Việt Nam phát hiện một mỏ dầu mỏ mới, đường tổng cung dài hạn dịch chuyển sang trái. Sai. Vì khi phát hiện ra mỏ dầu mới làm tăng sản lượng dầu mỏ lên => tổng cung tăng => đường cung dài doc Đăng bởi
5 stars - 253741 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: Guest20005 - 08/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Một số đề thi tự luận kinh tế vĩ mô có giải