Mối quan hệ giữa tích lũy – tập trung tư bản và tích tụ tư bản.

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 67 Kb | Thành viên upload: phuongchipbong

Một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi mà quốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Dẫn chứng cho thấy, tích luỹ nguyên thuỷ đã diễn ra sôi động ở các nước phương Tây, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhìn nhận vào lịch sử đã cho thấy rằng cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, và nền kinh tế - xã hội của các nước này phát triển vô cùng. Tích lũy đã đóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thức sản xuất TBCN.

I.Bản chất và nguồn gốc của tích lũy tư bản

II.Những nhân tố quyết định của quy mô tích lũy tư bản

III. Mối quan hệ giữa tích lũy – tập trung tư bản và tích tụ tư bản.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 67 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

 

Lời mở đầu

  Một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi mà quốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Dẫn chứng cho thấy, tích luỹ nguyên thuỷ đã diễn ra sôi động ở các nước phương Tây, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên thế giới đã hình thành và phát triển vô cùng mạnh mẽ, nhìn nhận vào lịch sử đã cho thấy rằng cuối thế kỷ 15 đầu thế kỷ 16, và nền kinh tế - xã hội của các nước này phát triển vô cùng. Tích lũy đã đóng vai trò quan trọng với sự hình thành và phát triển phương thức sản xuất TBCN.

    Lật lại lịch sử các học thuyết kinh tế Samuelson cho rằng một trong những đặc trưng quan trọng của kinh tế hiện đại là " kĩ thuật công nghiệp tiên tiến hiện đại dựa vào việc sử dụng vốn lớn". Vốn là cơ sởđể đầu tư mở rộng sản xuất, tạo ra việc làm, tạo ra công nghệ tiên tiến, tăng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế, góp phần an sinh xã hội.

   Vậy công việc của xúc tiến đầu tư đó là phải huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoàinước cho phát triển của đất nước, nhưng từ lý luận và thực

tiễn chỉ ra là các quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào bên ngoài sẽ khó khăn nhiều khi xẩy ra bất ổn khủng hoảng kinh tế thế giới, do đó việc huy động tích lũy nguồn vốn trong nước là quan trọng nhất.

  Là một cử nhân kinh tế trong tương lai, em nhận thức sâu sắc về vai trò của việc tích lũy nguồn vốn cho phát triển kinh tế đất nước, đó là lý do mà em sẽ nghiên cứu lý luận chung của tích lũy tư bản là gì? Lý luận đó giúp ích gìcho xây dựng nền kinh tế Việt Nam.

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Mối quan hệ giữa tích lũy – tập trung tư bản và tích tụ tư bản. Một quốc gia có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và phồn thịnh, khi mà quốc gia đó tập trung mạnh cho quá trình tích lũy tư bản. Dẫn chứng cho thấy, tích luỹ nguyên thuỷ đã diễn ra sôi động ở các nước phương Tây, một hệ thống các nước tư bản đầu tiên docx Đăng bởi
5 stars - 21941 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: phuongchipbong - 25/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 24/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa tích lũy – tập trung tư bản và tích tụ tư bản.