Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 24 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 155 Kb | Thành viên upload: pc121209

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mọi tư bản đều biểu hiện dưới một hình thái một số tiền nhất định. Tiền chỉ biến thành tư bản khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác. Nếu tiền được coi là tư bản, thì vận động theo công thức: T-H-T (tiền-hàng-tiền), bất cứ tiền nào vận động theo công thức trên đều chuyển hoá thành tư bản. Lưu thông của tư bản bắt đầu bằng việc mua (T-H) và kết thúc bằng việc bản (H-T). Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc, hàng hoá chỉ đóng vai trò trung gian; tiền ở đây không phải là chi ra dứt khoát mà chỉ là ứng ra rồi thu về. Vì vậy, mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, suy ra công thức vận vận động đầy đủ phải là: T-H-T’, trong đó T’=T+∆T và số tiền ∆T gọi là giá trị thặng dư. Số tiền T sau một thời gian lưu thông lại sinh ra thêm ∆T vậy có phải do lưu thông làm sinh ra ∆T? Để giải thích điều này ta xét hai trường hợp.

Kết cấu đề tài:

Phần 1:Lý luận giá trị thặng dư

Phần 2:Vận dụng lý luận giá trị thặng dư

vào thực tiễn Việt Nam

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 1325
Lượt tải: 19
Số trang: 24
Kích thước: 155 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

Phần 1

Lý luận giá trị thặng dư

I.Điều kiện sản xuất ra giá trị thặng dư

I.1. Tiền biến thành tư bản

Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mọi tư bản đều biểu hiện dưới một hình thái một số tiền nhất định. Tiền chỉ biến thành tư bản khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác. Nếu tiền được coi là tư bản, thì vận động theo công thức: T - H - T (tiền-hàng-tiền), bất cứ tiền nào vận động theo công thức trên đều chuyển hoá thành tư bản. Lưu thông của tư bản bắt đầu bằng việc mua (T-H) và kết thúc bằng việc bản (H-T). Tiền vừa là điểm xuất phát vừa là điểm kết thúc, hàng hoá chỉ đóng vai trò trung gian; tiền ở đây không phải là chi ra dứt khoát mà chỉ là ứng ra rồi thu về. Vì vậy, mục đích của lưu thông tư bản không phải là giá trị sử dụng mà là giá trị, hơn nữa là giá trị tăng thêm. Do đó, số tiền thu về phải lớn hơn số tiền ứng ra, suy ra công thức vận vận động đầy đủ phải là: T-H-T’, trong đó T’=T + ∆T và số tiền ∆T gọi là giá trị thặng dư. Số tiền T sau một thời gian lưu thông lại sinh ra thêm ∆T vậy có phải do lưu thông làm sinh ra ∆T? Để giải thích điều này ta xét hai trường hợp.

Trường hợp thứ nhất là trao đổi ngang giá: chỉ có sự thay đổi hình thái của giá trị từ tiền thành hàng và từ hàng thành tiền, còn tổng giá trị cũng như phần giá trị nằm trong tay mỗi bên tham gia trao đổi là không đổi.

Trường hợp thứ hai là trao đổi không ngang giá: xét cho cùng thì tổng số giá trị trước lúc trao đổi cũng như trong và sau khi trao đổi là không thay đổi.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

  Đăng bởi: pc121209 Số trang: 24

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

📎 Số trang: 24
👁 Lượt xem: 1325
⬇ Lượt tải: 19

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

  Đăng bởi: lonely18102000 Số trang: | Số trang: 24

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam 1

 • Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

  Đăng bởi: chungdv Số trang: | Số trang: 5

Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 12243
⬇ Lượt tải: 183

download now Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng vào nền kinh tế Việt Nam

 • Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

  Đăng bởi: remember_sad2010 Số trang: | Số trang: 8

Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 8
👁 Lượt xem: 460
⬇ Lượt tải: 17

download now Lí luận giá trị thặng dư và vận dụng nó vào thực tế Việt Nam

 • Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

  Đăng bởi: mj_01_01_2010 Số trang: | Số trang: 14

Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 332
⬇ Lượt tải: 19

download now Vận dụng lý luận về giá trị thặng dư vào điều kiện Việt Nam

 • Tỷ suất giá trị thặng dư ý nghĩa lý luận và thực tiễn

  Đăng bởi: minh_tranvu2002 Số trang: | Số trang: 4

Tỷ suất giá trị thặng dư ý nghĩa lý luận và thực tiễn

📎 Số trang: | Số trang: 4
👁 Lượt xem: 787
⬇ Lượt tải: 16

download now Tỷ suất giá trị thặng dư ý nghĩa lý luận và thực tiễn

 • Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa ...

  Đăng bởi: Lucas86_kvn Số trang: | Số trang: 19

Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 261
⬇ Lượt tải: 17

download now Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa học và thực tiễn của lý luận này ở nước ta

 • Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa ...

  Đăng bởi: mrshan8888 Số trang: | Số trang: 19

Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 199
⬇ Lượt tải: 16

download now Lý luận giá trị thặng dư của mác nội dung chủ yếu ý nghĩa khoa học và thực tiễn của lý luận này ở nước ta 1

Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam Tư bản là giá trị mang lại giá trị thặng dư. Mọi tư bản đều biểu hiện dưới một hình thái một số tiền nhất định. Tiền chỉ biến thành tư bản khi chúng được sử dụng để bóc lột lao động của người khác. Nếu tiền được coi là tư bản, thì vận động theo docx Đăng bởi
5 stars - 116285 reviews
Thông tin tài liệu 24 trang Đăng bởi: pc121209 - 31/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Lý luận giá trị thặng dư và vận dụng thực tiễn vào Việt Nam