Đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 49 Kb | Thành viên upload: golddduck

Sau hơn mười năm đổi mới, đất nước ta trưởng thành một phần là nhờ sự thay đổi cơ chế quản lý mà trong đó nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã đem lại cho chúng ta nhiều kết quả đáng kể. Do đường lối mở cửa và sự ổn định về chính trị trong nước đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ ưu thế của kinh tế thị trường mà bộ mặt kinh tế Việt nam có những thay đổi rõ rệt.

Theo chủ chương của Đảng và nhà nước thì kinh tế thị trường Việt nam sẽ phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa để giúp xã hội có một nền kinh tế phát triển cao trên cơ sở khoa học, công nghệ, và lực lượng sản xuất hiện đại . Đây là sự định hướng của một xã hội mà sự hùng mạnh của nó nhờ vào sự giàu có và hạnh phúc của dân cư. Xã hội không còn chế độ người bóc lột người, dựa trên cơ sở “Người lao động làm chủ” con người giải phóng được khỏi áp bức bóc lột, tấn công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống ấm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân . Định hướng XHCN không chỉ phản ánh nguyện vọng và lý tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta mà còn phản á

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 49 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

 

                             Mục lục

Nội dung              2

I.              một vài nét cơ bản về kinh tế thị trường              2

1)              Bản chất của kinh tế thị trường              2

2)              Đặc trưng của nền kinh tế thị trường              3

II.              Đặc trưng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta              3

1)              Thực trạng nền kinh tế Việt Nam khi chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN              3

2)                Thực chất của quá trình chuyển nền kinh tế Việt Nam sang kinh tế thị trường theo định hướng XHCN              4

3)              đặc trưng của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam              5

III.              một vài giải pháp cơ bản của nhà nước với những hạn chế của nền kinh tế thị trường.               6

KẾT LUẬN              7

Lời mở đầu

 

Sau hơn mười năm đổi mới, đất nước ta trưởng thành một phần là nhờ sù thay đổi cơ chế quản lý mà trong đó nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta tõ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã đem lại cho chúng ta nhiều kết quả đáng kể. Do đường lối mở cửa và sự ổn định về chính trị trong nước đã thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhờ ưu thế của kinh tế thị trường mà bộ mặt kinh tế Việt nam có những thay đổi rõ rệt.

              Theo chủ chương của Đảng và nhà nước thì kinh tế thị trường Việt nam sẽ phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa để giúp xã hội có một nền kinh tế phát triển cao trên cơ sở khoa học, công nghệ, và lực lượng sản xuất hiện đại . Đây là sự định hướng của một xã hội mà sự hùng mạnh của nó nhờ vào sự giàu có và hạnh phúc của dân cư. Xã hội không còn chế độ người bóc lột người, dựa trên cơ sở “Người lao động làm chủ” con người giải phóng được khỏi áp bức bóc lột, tấn công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động, có cuộc sống Êm no hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân . Định hướng XHCN không chỉ phản ánh nguyện vọng và lý tưởng của Đảng, nhà nước và nhân dân ta mà còn phản ánh xu thế khách quan của lịch sử. Định hướng XHCN ở nước ta là cần thiết và có tính kháchquan. Xây dựng nền kinh tế thị trường không có gì mâu thuẫn với định hướng xã hội chủ nghĩa.

8

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay Sau hơn mười năm đổi mới, đất nước ta trưởng thành một phần là nhờ sự thay đổi cơ chế quản lý mà trong đó nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường đã đem docx Đăng bởi
5 stars - 34974 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: golddduck - 18/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đặc trưng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta hiện nay