Con đường đi lên CNXH ở nước ta

Loại file: pdf, docx | Số trang: 19 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 133 Kb | Thành viên upload: maybay2008

Khi Liên Xô và các nước XHCH Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống cộng đã hí hửng cho rằng: “CHXH là sai lầm của lịch sử, CNTB là chế độ xã hội vĩnh hằng ”. Ở nước ta hồi đó đã không ít người có phù hoạ với những luận điểm trên đây của các thế lực thù địch .Họ kêu gọi Đảng ta từ bỏ con đường XHCN cho rằng điều đó là trái qui luật phát triển của xã hội loài người, là ảo tưởng và khẳng định đất nước phải phát triển theo con đường TBCN .Họ mỉa mai:'' CNTB đâu có chết mà chỉ thấy CHXH chết mà thôi''

Mỗi lần chuẩn bị Đại hội, thu thập ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết hay trước những khó khăn nào đó của công cuộc xây dựng đất nước thì những điều phản bác và khẳng định trên lại xuất hiện .Và có kẻ cho rằng: “Xây dựng XHCN gì mà là lại thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường, chính sách mở cửa và phải dựa vào CNTB …’’ Và họ khẳng định “không có con đường phát triển nào khác ngoài con đường CNTB …” Những điều phản bác và khẳng định trên đây của họ liệu có đúng không ? Tất nhiên là không!

Ngay khi ra đời Đảng ta đã xác định con đường phát triển của dân tộc là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN.Đó là đường lối tiến hành nhất quán suốt hơn 74 năm qua của đản

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 133 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận kinh tế chính trị                             NguyễnNgọcTuyến

                                                                                                                                                                                                     CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CNXH

Ở NƯỚC TA

 

                        

                                                 LỜI NÓI ĐẦU

   

 

   Khi Liên Xô và các nước XHCH Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống cộng đã hí hửng cho rằng: “CHXH là sai lầm của lịch sử, CNTB là chế độ xã hội vĩnh hằng ”. Ở nước ta hồi đó đã không ít người có phù hoạ với những luận điểm trên đây của các thế lực thù địch . Họ kêu gọi Đảng ta từ bỏ con đường XHCN cho rằng điều đó là trái qui luật phát triển của xã hội loài người, là ảo tưởng và khẳng định đất nước phải phát triển theo con đường TBCN . Họ mỉa mai:'' CNTB đâu có chết mà chỉ thấy CHXH chết mà thôi''

     Mỗi lần chuẩn bị Đại hội, thu thập ý kiến đóng góp vào dự thảo nghị quyết hay trước những khó khăn nào đó của công cuộc xây dựng đất nước thì những điều phản bác và khẳng định trên lại xuất hiện . Và có kẻ cho rằng: “Xõy dựng XHCN gì mà là lại thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần, cơ chế thị trường, chính sách mở cửa và phải dựa vào CNTB …’’ Và họ khẳng định “khụng có con đường phát triển nào khác ngoài con đường CNTB …” Những điều phản bác và khẳng định trên đây của họ liệu có đúng không ? Tất nhiên là không!

     Ngay khi ra đời Đảng ta đã xác định con đường phát triển của dân tộc là quá độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN. Đó là đường lối tiến hành nhất quán suốt hơn 74 năm qua của đảng ta Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, nhất là qua thực tiễn của 17 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước theo định hướng XHCN trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh , Đảng ta khẳng định : Con đường đi lên của nước ta là sự phát triển quá độ lên CNXH bỏ qua chế đọ TBCN, tức là bỏ qua viẹc xác lập vị trí thống trị của QHSX và KTTT TBCN, nhưng tiếp thu , kế thừa những thành tựu mà nhân loại đã đạt được dưới chế độ TBCN , đặc biệt về khoa học và công nghệ , để phát triền nhanh LLSX , xây dựng nền kinh tế hiện đại .

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Con đường đi lên CNXH ở nước ta Khi Liên Xô và các nước XHCH Đông Âu sụp đổ, các thế lực chống cộng đã hí hửng cho rằng: “CHXH là sai lầm của lịch sử, CNTB là chế độ xã hội vĩnh hằng ”. Ở nước ta hồi đó đã không ít người có phù hoạ với những luận điểm trên đây của các thế lực thù docx Đăng bởi
5 stars - 64812 reviews
Thông tin tài liệu 19 trang Đăng bởi: maybay2008 - 04/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Con đường đi lên CNXH ở nước ta