Bản chất của địa tô TBCN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 12 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 89 Kb | Thành viên upload: nguyenthangt3

Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa(TBCN) không chỉ hình thành và thống trị trong lĩnh vực công nghiệp, mà nó ngày càngđược hình thành , phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp cũng trở thành một lĩnh vực đầu tư của tư bản cũng được kinh doanh theo phương thức TBCN.

Trong xã hội TBCN quan hệ đất đai dưới chế độ tư bản bao gồm ba thành phần cơ bản : người sở hữu ruộng đất, nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp, người công nhân lao động. Trong các mối quan hệ đó thì người chủ đất có quyền phát canh thu tô để thực hiện vai trò chủ đất . Với vai trò chủ đất họ được hưởng một khoản thu đó chính là địa tô . Từng chế độ, từng thời kỳ địa tô laị được thể hiện dưới những hình thức khác nhau. ở chế độ phong kiến địa tô được biểu hiện bằng tô lao dịch, tô hiện vật, tô tiền.... Trong chế độ TBCN địa tô được biểu hiện bằng một phần giá trị thặng dư ngoài lợi nhuận bình quân. Hình thức và tính chất bóc lột địa tô TBCN cũng là bóc lột người lao động.

nội dung:

Phần một: Các hình thức cuả địa tô TBCN.

Phần hai : Bản chất của địa tô TBCN.

Phần ba: Ý nghĩa nghiên cứu địa tô đối với vấn đề ruộng đất hiện nay ở Việt Nam.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 89 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Bản chất của địa tô TBCN
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Kinh tế chính trị
Bản chất của địa tô TBCN Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa(TBCN) không chỉ hình thành và thống trị trong lĩnh vực công nghiệp, mà nó ngày càngđược hình thành , phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp. Nông nghiệp cũng trở thành một lĩnh vực đầu tư của tư bản cũng được kinh docx Đăng bởi
5 stars - 73468 reviews
Thông tin tài liệu 12 trang Đăng bởi: nguyenthangt3 - 29/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Bản chất của địa tô TBCN