Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 62 Kb | Thành viên upload: iam_t0m

Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản lý hành chính nhà nước là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng cao đặc biệt là hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước luôn được đặt ra. Tuy nhiên, do là một mảng hoạt động phức tạp nên không tránh khỏi còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tìm hiểu về vấn đề này có ý nghĩa lớn cả trong lý luận và thực tiễn.

Bài làm bao gồm:

I. Cơ sở lý luận.

II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 6704
Lượt tải: 21
Số trang: 16
Kích thước: 62 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Bài tập nhóm / thángNhóm 2/ HC31C1                            Nhãm 2/ HC31C1

 

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

 

Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản lý hành chính nhà nước là vấn đề được cả xã hội quan tâm. Xã hội ngày càng phát triển phức tạp dẫn đến yêu cầu quản lý ngày càng cao đặc biệt là hoạt động quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thường xuyên thay đổi. Chính vì vậy vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước luôn được đặt ra. Tuy nhiên, do là một mảng hoạt động phức tạp nên không tránh khỏi còn nhiều tồn tại, hạn chế. Tìm hiểu về vấn đề này có ý nghĩa lớn cả trong lý luận và thực tiễn.

Chính bởi tầm quan trọng nh­ trên bài viết này xin mạnh dạn tìm hiểu về đề tài: “vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam”.

Tìm hiểu về đề tài trên bài viết gồm có ba phần:

I. Cơ sở lý luận.

II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo.

 

luật hành chính                            16                           

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: iam_t0m Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 6704
⬇ Lượt tải: 21

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: longnguyen_hud Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 565
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 38938
⬇ Lượt tải: 172

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: 6789gialai Số trang: | Số trang: 2

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 614
⬇ Lượt tải: 23

download now Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

  Đăng bởi: dreaming2x Số trang: | Số trang: 43

Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Lượt xem: 204
⬇ Lượt tải: 17

download now Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành đa lĩnh vực giai đoạn 2008 2010 tại tỉnh Khánh Hòa Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện

 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

  Đăng bởi: socola12_12 Số trang: | Số trang: 9

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

  Đăng bởi: xswingtrader Số trang: | Số trang: 11

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 444
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở ...

  Đăng bởi: congtunhangheoware Số trang: | Số trang: 27

Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 439
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội Hành chính học
Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam Quản lý hành chính nhà nước là một mảng hoạt động hết sức quan trọng của một quốc gia. Để pháp luật có thể đi vào thực tế và phát huy hiệu lực cần phải có hoạt động quản lý hành chính nhà nước. ở Việt Nam cũng như các nước trên thế giới vấn đề quản docx Đăng bởi
5 stars - 48600 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: iam_t0m - 07/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam