Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 200 Kb | Thành viên upload: longnguyen_hud

Đề tài: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Nội dung.

I. Cơ sở lý luận.

1. Quản lý hành chính nhà nước là gì?

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước có nghĩa là thế nào?

II. Thực trạng vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

1.Các giải pháp nhà nước đã thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam.

2.Những thành tựu đã đạt được trong công cuộc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

3. Những tồn tại, hạn chế của vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong thời gian qua.

III. Phương hướng tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo.

Kết luận chung.

Mục lục

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: longnguyen_hud Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: 16
👁 Lượt xem: 566
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: iam_t0m Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 6704
⬇ Lượt tải: 21

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 38939
⬇ Lượt tải: 172

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: 6789gialai Số trang: | Số trang: 2

Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 2
👁 Lượt xem: 614
⬇ Lượt tải: 23

download now Vấn đề cải cách hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

  Đăng bởi: dreaming2x Số trang: | Số trang: 43

Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Lượt xem: 204
⬇ Lượt tải: 17

download now Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành đa lĩnh vực giai đoạn 2008 2010 tại tỉnh Khánh Hòa Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện

 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

  Đăng bởi: socola12_12 Số trang: | Số trang: 9

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

  Đăng bởi: xswingtrader Số trang: | Số trang: 11

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở ...

  Đăng bởi: congtunhangheoware Số trang: | Số trang: 27

Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở ...

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 439
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề đổi mới quản lý Nhà nước về khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

Khoa học xã hội Hành chính học
Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam Đề tài: Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam MỤC LỤC Lời mở đầu Nội dung. I. Cơ sở lý luận. 1. Quản lý hành chính nhà nước là gì? 2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước có nghĩa là pdf Đăng bởi
5 stars - 213435 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: longnguyen_hud - 07/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam