Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã Nội Hoàng thời gian qua

Loại file: pdf, docx | Số trang: 33 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 296 Kb | Thành viên upload: thuyhsh0306

Cải cách hành chính là quá trình làm cho bộ máy hành chính Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới hệ thống Chính trị, cải cách bộ máy Nhà nước cải cách hành chính là nỗ lực có chủ định nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản mang lại giá trị, cơ chế và công nghiệp quản lý mới cho hệ thống hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cải cách hành chính là quá trình cải tiến quyền lực quản lý nhằm xác định lại mối quan hệ, quyền lực giữa bộ máy hành chính đối với xã hội, doanh nghiệp và công dân, điều chính mối quan hệ giữa bộ máy hành chính với các thiết chế còn lại của hệ thống Chính trị, phân bổ lại quyền lực trong bộ máy hành chính Nhà nước thay đổi phương thức thực hiện quyền lực quản lý hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở( cấp xã)

Ủy ban nhân dân xã là cấp hành chính ở cơ sở thực hiện giải quyết hành chính cho tổ chức công dân theo quy định của Pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính của huyện và tỉnh.

Kết cấu đề tài:

Chương I: Giới thiệu một số nét về xã nội hoàng

Chương II: Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã thời gian qua

<
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 296 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Học viện hành chính Quốc gia                        GV hướng dẫn: PGS. TS Hoàng Văn Chức

 

LỜI CẢM ƠN

Cải cách hành chính là quá trình làm cho bộ máy hành chính Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới hệ thống Chính trị, cải cách bộ máy Nhà nước cải cách hành chính là nỗ lực có chủ định nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản mang lại giá trị, cơ chế và công nghiệp quản lý mới cho hệ thống hành chính Nhà nước nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước.

Cải cách hành chính là quá trình cải tiến quyền lực quản lý nhằm xác định lại mối quan hệ, quyền lực giữa bộ máy hành chính đối với xã hội, doanh nghiệp và công dân, điều chính mối quan hệ giữa bộ máy hành chính với các thiết chế còn lại của hệ thống Chính trị, phân bổ lại quyền lực trong bộ máy hành chính Nhà nước thay đổi phương thức thực hiện quyền lực quản lý hành chính Nhà nước từ Trung ương đến cơ sở( cấp xã)

Ủy ban nhân dân xã là cấp hành chính ở cơ sở thực hiện giải quyết hành chính cho tổ chức công dân theo quy định của Pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả của cải cách hành chính của huyện và tỉnh.

Theo Quyết định số 809/ QĐ-HVHC của Phó giám đốc học viện chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và nội dung kế hạch thực tập đối với sinh viên lớp đại học hành chính KH6 - TC36 mở học viện hành chính số 650/ HVHCĐTBD ngày 12/08/2010, với mục tiêu thực tập là nâng cao khả năng vận dụng kiến thức giáo dục đại cương, kiến thực giáo dục chuyên nghiệp, đặt biệt là kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ quản lý nhà nước được trang bị tại trường vào thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của người học. Em đã đến thực tập tại Ủy Ban nhân dân xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng- Tỉnh Bắc Giang.

Từ kiến thức đã học và thời gian thực tập tại xã Nội Hoàng em chọn đề tài” cải cách hành chính thực hiện cơ chế ‘ Một cửa’ ”.

Mục đích nghiên cứu:

Nhằm đưa ra giải pháp nhằm đơn giản húa thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy hành chính cấp xã, xây dựng và củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp vào bộ máy hành chính nhà nước phục phụ cho quá trình phát triển kinh tế- xã hội của xã Nội Hoàng.

Đối tượng nghiên cứu:

+ Địa bàn nghiền cứu: Xã Nội Hoàng huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang

Lớp: KH6 - TC36                                 Học viên: Dương Thuỳ Ninh                                         

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã Nội Hoàng thời gian qua Cải cách hành chính là quá trình làm cho bộ máy hành chính Nhà nước phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội, đổi mới hệ thống Chính trị, cải cách bộ máy Nhà nước cải cách hành chính là nỗ lực có chủ định nhằm tạo ra những thay đổi cơ bản docx Đăng bởi
5 stars - 88801 reviews
Thông tin tài liệu 33 trang Đăng bởi: thuyhsh0306 - 26/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 23/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tổ chức và hoạt động trong việc giải quyết thủ tục hành chính của xã Nội Hoàng thời gian qua