Tiểu luận tình huống kết thúc khóa học Quản lý Giáo dục

Loại file: pdf, docx | Số trang: 22 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 196 Kb | Thành viên upload: tinh_nd1982

LỜI MỞ ĐẦU

Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã từng dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Từ khi nước nhà độc lập, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác vẫn luôn dành nhiều thời gian cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng và Nhà nước luôn coi “phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” và “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”

Bước vào thế kỷ XXI, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức, nhiệm vụ đặt ra cho giáo dục là đào tạo nguồn nhân lực có đủ đức, đủ tài, có đủ kiến thức khoa học kỹ thuật, có khả năng lao động sáng tạo. Trong đó, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, xây dựng đội ngũ giáo viên có đủ phẩm chất chính trị và đạo đức, đảm bảo về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Hiện nay, nền giáo dục nước ta đang còn nhiều vấn đề bất cập, điều này thể hiện rõ ở chất lượng giáo dục còn thấp. Một nguyên nhân sâu xa đó là đội ngũ giáo viên nói chung, đội ngũ giáo v

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: tinh_nd1982
Số trang: 22
Lượt xem: 3960
Lượt tải: 42
download now Tiểu luận tình huống kết thúc khóa học Quản lý Giáo dục
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Khoa học xã hội Hành chính học
Tiểu luận tình huống kết thúc khóa học Quản lý Giáo dục LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam đã từng dạy “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Từ khi nước nhà độc lập, mặc dù bận rất nhiều công việc nhưng Bác vẫn luôn dành doc Đăng bởi
5 stars - 242202 reviews
Thông tin tài liệu 22 trang Đăng bởi: tinh_nd1982 - 19/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 17/12/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận tình huống kết thúc khóa học Quản lý Giáo dục