Tiểu luận kết thúc học phần Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Đề tài Sử dụng sai bằng cấp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 18 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 113 Kb | Thành viên upload: mathien25

TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN

ĐỀ TÀI

XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ M Ở TRƯỜNG THCS Z, XÃ B, HUYỆN K, TỈNH L SỬ DỤNG VĂN BẰNG KHÔNG HỢP PHÁP

MỤC LỤC

ĐẶT VẤN ĐỀ

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

I. Mô tả tình huống

2. Xác định mục đích, mục tiêu xử lý tình huống

3. Phân tích nguyên nhân và hậu quả

a. Nguyên nhân chủ quan

b. Nguyên nhân khách quan

c. Hậu quả:

4. Xây dựng phương án xử lý

5. Tổ chức thực hiện

6. Đánh giá kết quả thực hiện

III. KẾT LUẬN

a. Kết luận

b. Kiến nghị với các cấp có thẩm quyền

ĐẶT VẤN ĐỀ

Trước đây việc bảo quản, lưu giữ hồ sơ, kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước chưa thực sự được coi trọng và đặt lên hàng đầu. Công tác quản lý thi cử, tuyển sinh cũng còn nhiều bất cập. Do vậy, một số cá nhân lợi dụng nhưng kẽ hở trong công tác quản lý để tham gia học tập, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân. Nhưng do thiếu hiểu biết về quản lý nhà nướ

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 113 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Tiểu luận kết thúc học phần Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Đề tài Sử dụng sai bằng cấp
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Tiểu luận kết thúc học phần Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Đề tài Sử dụng sai bằng cấp TIỂU LUẬN CUỐI KHOÁ LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN VIÊN ĐỀ TÀI XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ M Ở TRƯỜNG THCS Z, XÃ B, HUYỆN K, TỈNH L SỬ DỤNG VĂN BẰNG KHÔNG HỢP PHÁP MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Mô tả doc Đăng bởi
5 stars - 241678 reviews
Thông tin tài liệu 18 trang Đăng bởi: mathien25 - 27/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiểu luận kết thúc học phần Tiểu luận quản lý nhà nước chương trình chuyên viên Đề tài Sử dụng sai bằng cấp