Sổ tay công chứng viên

Loại file: pdf, docx | Số trang: 320 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 1,070 Kb | Thành viên upload: hae_lee_nguyen

Kể từ khi được tái lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh dấu bằng sự ra đời của Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng Nhà nước, đến nay công chứng nước ta đ• có lịch sử phát triển hơn hai thập kỷ. Trong qu•ng thời gian tương đối ngắn ngủi đó, chế định công chứng Việt Nam luôn được củng cố, hoàn thiện. ý thức được vai trò của hoạt động công chứng đối với đời sống an sinh x• hội nói chung hay đối với các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại... nói riêng, từng khía cạnh liên quan tới lĩnh vực công chứng như hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng… luôn được các nhà làm luật quan tâm một cách đúng mức. Đào tạo và tái đào tạo công chứng viên tương lai cũng không nằm ngoài xu thế trên. Tuy nhiên, do công chứng là một ngành còn non trẻ trong hệ thống pháp luật Việt Nam nên tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dậy cũng như hành nghề công chứng vẫn còn rất thiếu thốn.

Để đóng góp một phần công sức bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ quá trình đào tạo và thực hành nghề công chứng, xuất phát từ kinh nghiệm công tác của bản thân, chúng tôi đ• mạnh dạn khởi thảo cuốn sách nà

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 2386
Lượt tải: 43
Số trang: 320
Kích thước: 1,070 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

 

FLỜI NÓI ĐẦU

Kể từ khi được tái lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh dấu bằng sù ra đờicủa Thông tư sè 574/ QLTPK ngày 10/ 10/ 1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng Nhà nước, đến nay công chứng nước ta đã có lịch sử phát triển hơn hai thập kỷ. Trong quãng thời gian tương đối ngắn ngủi đó, chế định công chứng Việt Nam luôn được củng cố, hoàn thiện.ý thức được vai trò của hoạt động công chứng đối với đời sống an sinh xã hội nói chung hay đối với các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại... nói riêng, từng khía cạnh liên quan tới lĩnh vực công chứng như hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng mạng lưới tổ chức hành nghề công chứng luôn được các nhà làm luật quan tâm một cách đúng mức. Đào tạo và tái đào tạo công chứng viên tương lai còng không nằm ngoài xu thế trên. Tuy nhiên, do công chứng là một ngành còn non trẻ trong hệ thống pháp luật Việt Nam nên tài liệu tham khảo phục vụ công tác giảng dậy cũng như hành nghề công chứng vẫn còn rất thiếu thèn.

ĐÓ đóng góp một phần công sức bổ sung tài liệu tham khảo phục vụ quá trình đào tạo và thực hành nghề công chứng, xuất phát tõ kinh nghiệm công tác của bản thân, chúng tôi đã mạnh dạn khởi thảo cuốn sách này. Dưới nhãn quan của một công chứng viên, bằng phương pháp liệt kê,tổng hợp những quy định mang tính đặc thù của pháp luật công chứng trong tương quan với nhiều điều luậtđược ghi nhận trong mét sè đạo luật chuyên ngành khác có liên quan đến hoạt động bổ trợ tư pháp này, cá nhân chúng tôi mong muốn cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng quan về những vấn đề mà bất cứ công chứng viên nào cũng cần phải xem xét khi giải quyết yêu cầu công chứng cho đương sự. Bên cạnh đó, đối với mét sè quy địnhmang tính chất truyền thống của chế định công chứng, tác giả không chỉ chú trọng phân tích

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Sổ tay công chứng viên

  Đăng bởi: hae_lee_nguyen Số trang: 320

Sổ tay công chứng viên

📎 Số trang: 320
👁 Lượt xem: 2386
⬇ Lượt tải: 43

download now Sổ tay công chứng viên

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Công tác công chứng chức thực tại UBND xã Lai Uyên

  Đăng bởi: anchungkhoanviet

Công tác công chứng chức thực tại UBND xã Lai Uyên

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 479
⬇ Lượt tải: 21

download now Công tác công chứng chức thực tại UBND xã Lai Uyên

 • Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp

  Đăng bởi: pqtoanit Số trang: | Số trang: 21

Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 1459
⬇ Lượt tải: 24

download now Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp

 • Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

  Đăng bởi: tamhieu Số trang: | Số trang: 21

Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 505
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

 • Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

  Đăng bởi: nguyentrungsiac Số trang: | Số trang: 17

Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động công chứng ở địa phương thực trạng và giải pháp 1

 • Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải ...

  Đăng bởi: vinhhien1062 Số trang: | Số trang: 16

Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 376
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải pháp

 • Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải ...

  Đăng bởi: tdkhoavn

Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải ...

📎 Số trang:
👁 Lượt xem: 376
⬇ Lượt tải: 16

download now Hoạt động công chứng của nhân dân địa phương thực trạng và giải pháp

 • Tiểu luận phân tích chính sách công cao học hành chính của giảng ...

  Đăng bởi: haihak6 Số trang: | Số trang: 15

Tiểu luận phân tích chính sách công cao học hành chính của giảng ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 2864
⬇ Lượt tải: 53

download now Tiểu luận phân tích chính sách công cao học hành chính của giảng viên PGS TS Nguyễn Hữu Hải

Khoa học xã hội Hành chính học
Sổ tay công chứng viên Kể từ khi được tái lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam, đánh dấu bằng sự ra đời của Thông tư số 574/QLTPK ngày 10/10/1987 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công tác công chứng Nhà nước, đến nay công chứng nước ta đ• có lịch sử phát triển hơn hai thập kỷ. docx Đăng bởi
5 stars - 116440 reviews
Thông tin tài liệu 320 trang Đăng bởi: hae_lee_nguyen - 02/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 19/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Sổ tay công chứng viên