Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

Loại file: pdf, docx | Số trang: 10 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 79 Kb | Thành viên upload: phanvu0608

Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước đồng thời qua đó phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Với vai trò quan trọng và tính thời sự, cấp thiết của hoạt động này, dưới đây là bài viết của em về đề tài: ”Phân tích vai trò của khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước”

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại ...

  Đăng bởi: phanvu0608 Số trang: 10

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại ...

📎 Số trang: 10
👁 Lượt xem: 441
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại ...

  Đăng bởi: buichithien Số trang: | Số trang: 14

Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại ...

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 549
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lí hành chính nhà nước

 • Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công ...

  Đăng bởi: hieu_anh0801 Số trang: | Số trang: 17

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 287
⬇ Lượt tải: 17

download now Khiếu nại và giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật cán bộ công chức trong cơ quan hành chính Nhà nước

 • Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý ...

  Đăng bởi: minhtuskylap Số trang: | Số trang: 17

Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 274
⬇ Lượt tải: 16

download now Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại tố cao

 • Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ ...

  Đăng bởi: tuyentrinh89 Số trang: | Số trang: 18

Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 1349
⬇ Lượt tải: 23

download now Giải quyết khiếu nại quyết định hành chính về việc bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

 • Hoàn thiện cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu ...

  Đăng bởi: sontran271 Số trang: | Số trang: 24

Hoàn thiện cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu ...

📎 Số trang: | Số trang: 24
👁 Lượt xem: 314
⬇ Lượt tải: 17

download now Hoàn thiện cơ chế thanh tra kiểm tra giám sát nhằm nâng cao hiệu quả của công tác giải quyết khiếu nại tố cáo và chông tham nhũng

 • Giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực xin cấp sở hữu nhà trên ...

  Đăng bởi: blueocean372 Số trang: | Số trang: 11

Giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực xin cấp sở hữu nhà trên ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 417
⬇ Lượt tải: 16

download now Giải quyết khiếu nại tố cáo về lĩnh vực xin cấp sở hữu nhà trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

 • Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

  Đăng bởi: ngocminh1234534 Số trang: | Số trang: 34

Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

📎 Số trang: | Số trang: 34
👁 Lượt xem: 458
⬇ Lượt tải: 16

download now Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn huyện Xuyên Mộc

Khoa học xã hội Hành chính học
Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân được pháp luật quy định là cơ sở pháp lý cần thiết để công dân thực hiện tốt quyền làm chủ và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, góp phần làm trong sạch bộ máy nhà nước đồng thời qua đó phát huy dân doc Đăng bởi
5 stars - 256239 reviews
Thông tin tài liệu 10 trang Đăng bởi: phanvu0608 - 18/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Phân tích vai trò của khiếu nại tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo đối với việc đảm bảo pháp chế trong quản lý hành chính nhà nước