Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước

Loại file: pdf, docx | Số trang: 5 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 52 Kb | Thành viên upload: emchichanh_vn

Có thể thấy, trên thế giới hiện nay có các hình thức chính thể như chính thể cộng hòa, quân chủ, quân chủ lập hiến, và tương ứng với các hình thức chính thể đó là các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước như: mô hình tổng thống, mô hình thủ tướng, mô hình tổng thống/thủ tướng và mô hình quyền lực nhà nước thống nhất. Qua các mô hình, có thể rút ra được những đặc điểm chung trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước như sau:

1. Về mục tiêu:

Mục tiêu của các TCHCNN do Nhà nước và các cơ quan HCNN đề ra.

Mục tiêu của các TCHCNN là thực hiện các chức năng cơ bản của QLHCNN.

Mục tiêu hoạt động của các TCHCNN mang ý nghĩa xã hội (phục vụ lợi ích công) hơn là ý nghĩa kinh tế (động cơ lợi nhuận).

2. Địa vị pháp lý của tổ chức.

Các cơ quan HCNN do Nhà nước thành lập và thay mặt Nhà nước thực hiện các hoạt động quản lý trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng với trình tự vị trí pháp lý theo luật định

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước

  Đăng bởi: emchichanh_vn Số trang: 5

Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước

📎 Số trang: 5
👁 Lượt xem: 588
⬇ Lượt tải: 17

download now Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Trình bày xu hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính các nước ...

  Đăng bởi: anhpfiv Số trang: | Số trang: 5

Trình bày xu hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính các nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 522
⬇ Lượt tải: 16

download now Trình bày xu hướng cải cách tổ chức bộ máy hành chính các nước Liên hệ thực tiễn Việt Nam

 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 38938
⬇ Lượt tải: 172

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

 • Tổng quan 8 nội dung cụ thể cải cách tổ chức bộ máy Hành chính ...

  Đăng bởi: mydinh01 Số trang: | Số trang: 10

Tổng quan 8 nội dung cụ thể cải cách tổ chức bộ máy Hành chính ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 319
⬇ Lượt tải: 16

download now Tổng quan 8 nội dung cụ thể cải cách tổ chức bộ máy Hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 2010

 • Đặc điểm mô hình tổ chức hành chính của quốc gia đang phát triển ...

  Đăng bởi: Dandelion Số trang: | Số trang: 12

Đặc điểm mô hình tổ chức hành chính của quốc gia đang phát triển ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 3070
⬇ Lượt tải: 27

download now Đặc điểm mô hình tổ chức hành chính của quốc gia đang phát triển Mô hình hành chính vương quốc thái lan kingdom of thailand

 • Cơ sở lý luận về đối tượng và căn cứ thiết kế tổ chức các cơ ...

  Đăng bởi: vinhhien1062 Số trang: | Số trang: 7

Cơ sở lý luận về đối tượng và căn cứ thiết kế tổ chức các cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 7
👁 Lượt xem: 537
⬇ Lượt tải: 17

download now Cơ sở lý luận về đối tượng và căn cứ thiết kế tổ chức các cơ quan hành chính nhà nước

 • Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

  Đăng bởi: dreaming2x Số trang: | Số trang: 43

Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng ...

📎 Số trang: | Số trang: 43
👁 Lượt xem: 204
⬇ Lượt tải: 17

download now Xắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước theo hướng quản lý đa ngành đa lĩnh vực giai đoạn 2008 2010 tại tỉnh Khánh Hòa Giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện

 • Tiểu luận môn hành chính so sánh TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ NỀN HÀNH ...

  Đăng bởi: trungtt_2007 Số trang: | Số trang: 15

Tiểu luận môn hành chính so sánh TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ NỀN HÀNH ...

📎 Số trang: | Số trang: 15
👁 Lượt xem: 4825
⬇ Lượt tải: 32

download now Tiểu luận môn hành chính so sánh TỔ CHỨC NHÀ NƯỚC VÀ NỀN HÀNH CHÍNH SINGAPORE

Khoa học xã hội Hành chính học
Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước Có thể thấy, trên thế giới hiện nay có các hình thức chính thể như chính thể cộng hòa, quân chủ, quân chủ lập hiến, và tương ứng với các hình thức chính thể đó là các mô hình tổ chức bộ máy hành chính nhà nước như: mô hình tổng thống, mô hình thủ doc Đăng bởi
5 stars - 250852 reviews
Thông tin tài liệu 5 trang Đăng bởi: emchichanh_vn - 02/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Những đặc điểm chung về tổ chức bộ máy hành chính các nước