Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 121 Kb | Thành viên upload: xswingtrader

ĐẶT VẤN ĐỀ

Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành chính nhà nước thực hiện có hiệu quả các công việc của mình trên các lĩnh vực đã được phân công. Một trong những nguyên tắc cơ bản của hoạt động quản lý hành chính đó là nguyên tắc tập trung - dân chủ. Trong quá trình đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội thì việc áp dụng nguyên tắc trong quản lý hành chính nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trong. Vậy ta hiểu nguyên tắc tập trung - dân chủ như thế nào và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính ở Việt Nam hiện nay ra sao?

NỘI DUNG: NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG - DÂN CHỦ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN TẮC NÀY TRONG QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

  Đăng bởi: xswingtrader Số trang: 11

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

📎 Số trang: 11
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

  Đăng bởi: stock_vnexpress Số trang: | Số trang: 11

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 435
⬇ Lượt tải: 16

download now Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước

 • Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước

  Đăng bởi: viethung1301 Số trang: | Số trang: 11

Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 422
⬇ Lượt tải: 16

download now Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lí hành chính nhà nước

 • Bài tập cá nhân Hành chính 1 về Nguyên tắc tập trung dân chủ ...

  Đăng bởi: nghiatmtbc Số trang: | Số trang: 11

Bài tập cá nhân Hành chính 1 về Nguyên tắc tập trung dân chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 342
⬇ Lượt tải: 16

download now Bài tập cá nhân Hành chính 1 về Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chiúnh nhà nước 7 điểm

 • Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia quản lí hành chính Nhà ...

  Đăng bởi: thanhcp200208232 Số trang: | Số trang: 10

Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia quản lí hành chính Nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 393
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia quản lí hành chính Nhà nước thực trạng và giải pháp cho sự vận dụng nguyên tắc vào thực tế quản lí hành chính hiện nay

 • Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên tắc định biên trong cơ ...

  Đăng bởi: thienhadenhatduyngadocton Số trang: | Số trang: 12

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên tắc định biên trong cơ ...

📎 Số trang: | Số trang: 12
👁 Lượt xem: 521
⬇ Lượt tải: 16

download now Phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên tắc định biên trong cơ quan hành chính nhà nước

 • Phân tích việc làm đúng sai của những đặc điểm thuộc về dân chủ ...

  Đăng bởi: dat_rongvn Số trang: | Số trang: 10

Phân tích việc làm đúng sai của những đặc điểm thuộc về dân chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 10
👁 Lượt xem: 718
⬇ Lượt tải: 19

download now Phân tích việc làm đúng sai của những đặc điểm thuộc về dân chủ khi thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 38938
⬇ Lượt tải: 172

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

Khoa học xã hội Hành chính học
Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam ĐẶT VẤN ĐỀ Cũng giống như bất kỳ hoạt động có mục đích nào, quản lý hành chính nhà nước được tiến hành trên cơ sở những nguyên tắc nhất định. Đây chính là tư tưởng chủ đạo rất quan trọng trong tổ chức và hoạt động giúp cho các chủ thể quản lý hành doc Đăng bởi
5 stars - 251018 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: xswingtrader - 23/07/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam