Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 93 Kb | Thành viên upload: socola12_12

A. ĐẶT VẤN ĐỀ.

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ.

I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. Khái quát về luật hành chính.

2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN_CHỦ NGHĨA MÁC_LÊNIN.

III. PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA LUẬT HÀNH CHÍNH TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.

1.1 Luật hành chính là cơ sở cho hoạt động quản lí hành chính nhà nước.

1.2 Luật hành chính là căn cứ pháp lí xử phạt các hành vi xâm phạm tới trật tự quản lí hành chính nhà nước. ( căn cứ đánh giá hành vi vi phạm trật tự quản lí

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

  Đăng bởi: socola12_12 Số trang: 9

Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý ...

📎 Số trang: 9
👁 Lượt xem: 377
⬇ Lượt tải: 17

download now Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

  Đăng bởi: dadadas Số trang: | Số trang: 5

Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 38938
⬇ Lượt tải: 172

download now Phân tích những đặc điểm của quản lý hành chính Nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: iam_t0m Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 6703
⬇ Lượt tải: 21

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực, hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

  Đăng bởi: longnguyen_hud Số trang: | Số trang: 16

Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà ...

📎 Số trang: | Số trang: 16
👁 Lượt xem: 565
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề nâng cao hiệu lực hiệu quả của quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

  Đăng bởi: xswingtrader Số trang: | Số trang: 11

Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 444
⬇ Lượt tải: 17

download now Nguyên Tắc Tập Trung Dân Chủ và ý nghĩa của nguyên tắc này trong quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam

 • Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

  Đăng bởi: trungdelphi Số trang: | Số trang: 14

Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

📎 Số trang: | Số trang: 14
👁 Lượt xem: 490
⬇ Lượt tải: 16

download now Quản lý hành chính nhà nước và giáo dục

 • Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

  Đăng bởi: quachanh87 Số trang: | Số trang: 13

Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

📎 Số trang: | Số trang: 13
👁 Lượt xem: 303
⬇ Lượt tải: 17

download now Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

 • Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

  Đăng bởi: leevinh1977 Số trang: | Số trang: 3

Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

📎 Số trang: | Số trang: 3
👁 Lượt xem: 451
⬇ Lượt tải: 17

download now Cơ chế một cửa trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước

Khoa học xã hội Hành chính học
Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam A. ĐẶT VẤN ĐỀ. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I. KHÁI QUÁT VỀ LUẬT HÀNH CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÍ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC. 1. Khái quát về luật hành chính. 2. Khái quát về hoạt động quản lí hành chính nhà nước. II. MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC doc Đăng bởi
5 stars - 232301 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: socola12_12 - 16/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa Luật hành chính Việt Nam và hoạt động quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam