Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài Huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai

Loại file: pdf, docx | Số trang: 41 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 126 Kb | Thành viên upload: dinhdong_1979

PHầN Mở Đầu

1. Lý do chọn đề tài

Năm 1975 đất nơớc ta hoàn toàn thống nhất, dơới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc khôi phục và xây dựng đất nơớc, từng bơớc đi lên CNXH. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986) đã đề ra những đơờng lối đổi mới và quản lý lãnh đạo nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trơờng có sự quản lý của nhà nơớc theo định hơớng XHCN . Có thể khẳng định rằng hơn 20 năm đổi mới đất nơớc chúng ta đã thu hút đơợc nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực và có ý nghĩa lịch sử.

Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21 với thành tựu khoa học kỹ thuật công nghệ hiện đại đơợc nghiên cứu và ứng dụng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Tạo điều kiện cho toàn nhân loại tiếp thu nhanh với khoa học công nghệ hiện đại ứng dụng vào trong mọi lĩnh vực của đời sống. Bên cạnh những mặt tích cực đó là những vơớng mắc, tồn động của cơ chế thị trơờng sự hội nhập giao lơu với thế giới đã tác động đến đời sống hàng ngày có nguy cơ làm băng hoại đạo đức phẩm giá của con ngơời. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nơớc, trong những n

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 126 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài Huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài Huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai PHầN Mở Đầu 1. Lý do chọn đề tài Năm 1975 đất nơớc ta hoàn toàn thống nhất, dơới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã tiến hành công cuộc khôi phục và xây dựng đất nơớc, từng bơớc đi lên CNXH. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI doc Đăng bởi
5 stars - 256225 reviews
Thông tin tài liệu 41 trang Đăng bởi: dinhdong_1979 - 22/10/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với công tác phòng chống tệ nạn nghiện hút ma tuý trong thanh thiếu niên trên địa bàn xã Nậm Sài Huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai