Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

Loại file: pdf, docx | Số trang: 46 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 346 Kb | Thành viên upload: buichithien

I/ Lý do chọn chuyên đề Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được đưa vào nghị quyết của Đại hội Đảng và coi đây là một trong những tiền đề để thúc đẩy sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại hóa.Tuy nhiên, thời gian qua nông nghiệp,nông thôn và nông thôn đang đứng trước những thách thức to lớn do sự biến đổi của xã hội,rất khó để đẩy mạnh công nghiệp hóa,hiện đại hóa nông thôn,hướng tới xây dựng nông thôn giàu mạnh,công bằng dân chủ văn minh và chủ nghĩa xã hội.Việc giải quyết khó khăn đó là nhiệm vụ của toàn xã hội trong đó có vai trò của thanh niên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định:Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà.Thật vậy,nước nhà thịnh hay suy,yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định:”Thanh niên ta ngày nay có nhiều mặt mạnh và trình độ học vấn cao,hiểu biết rông,nhạy cảm với thời cuộc và giàu long yêu nước,có khát vọng mau chóng đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu,thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh” Thanh niên ngày nay là lực lượng nòng cốt quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 346 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn I/ Lý do chọn chuyên đề Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn đã được đưa vào nghị quyết của Đại hội Đảng và coi đây là một trong những tiền đề để thúc đẩy sự phát triển đất nước trong thời kì công nghiệp hóa,hiện đại hóa.Tuy nhiên, thời gian doc Đăng bởi
5 stars - 256226 reviews
Thông tin tài liệu 46 trang Đăng bởi: buichithien - 03/06/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đoàn thanh niên thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn