Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 44 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 361 Kb | Thành viên upload: quangminhnguyen42

1. Lý do chọn chuyên đề :

Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đoàn đều xuất phát từ nhân tố cơ bản, quyết định là đường lối, chính sách, sự định hướng đúng đắn, sáng suốt của Đảng; đều được tiến hành dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại, ngọn hải đăng mãi mãi chiếu rọi con đường tiến lên của cách mạng Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường gần 80 năm cống hiến và trưởng thành chúng ta khẳng định đường lối đúng đắn và vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng. Đảng luôn vân dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng nước ta, đưa con thuyền cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đảng luôn đặt nhiệm vụ xây dựng Đoàn là một trọng những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước, thường xuyên không ngừng củng cố và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, xây dựng đội ngũ kế cận cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch về chính trị tư tưởng, vững mạnh về tổ chức để nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Nhất là tro

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 361 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng 1. Lý do chọn chuyên đề : Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ kính yêu là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Những bước trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Đoàn đều xuất phát từ nhân tố cơ bản, quyết doc Đăng bởi
5 stars - 256229 reviews
Thông tin tài liệu 44 trang Đăng bởi: quangminhnguyen42 - 26/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Khoái Châu với công tác tham gia xây dựng Đảng