Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 35 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 232 Kb | Thành viên upload: chieumotminhquapho12345

phần mở đầu

I. Lý do chọn chuyên đề:

Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển được, ngoài những điều kiện về kinh tế, chính trị, dân tộc đó phải có một nền văn hoá và nền văn hoá ấy phải mang đậm những nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Ngay từ buổi đầu hình thành và phát triển văn hoá đã có vị trí vai trò hết sức quan trọng, nó có quyết định trong việc giáo dục nhân cách, bồi dưỡng đạo đức, phẩm chất năng lực thẩm mỹ và thoả mãn nhu cầu tình cảm cho quần chúng nhân dân.

Trong thời đại hiện nay, văn hoá đã trở thành những mối quan tâm lớn của các quốc gia, các dân tộc đang tìm cho mình một con đường phát triển đất nước và xã hội được coi là một nhân tố quan trọng quyết định đến tính bền vững của sự phát triển.

Một vấn đề nóng bỏng hiện nay được coi là vấn đề sống còn của một nền văn hoá, của một dân tộc. Đây là vấn đề bức thiết đang diễn ra không chỉ riêng đối với một dân tộc hay một quốc gia nào đó, mà đang diễn ra trên toàn thế giới đó là: “Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc”.

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, văn hoá được Đảng và Nhà nước ta coi là nền tảng tinh thần, là động lực thúc đẩy sự phát triển ki

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 232 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc phần mở đầu I. Lý do chọn chuyên đề: Một dân tộc muốn tồn tại và phát triển được, ngoài những điều kiện về kinh tế, chính trị, dân tộc đó phải có một nền văn hoá và nền văn hoá ấy phải mang đậm những nét văn hoá truyền thống của dân tộc mình. Ngay doc Đăng bởi
5 stars - 256224 reviews
Thông tin tài liệu 35 trang Đăng bởi: chieumotminhquapho12345 - 10/08/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn với sự nghiệp giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc