Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh

Loại file: pdf, docx | Số trang: 51 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 302 Kb | Thành viên upload: congd98

1 - LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ

Đảng và Nhà n­ước ta luôn quan tâm giáo dục bồi d­ưỡng Thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của Thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW khoá VII khẳng định:

“ Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất n­ước b­ước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn phụ thuộc vào lực l­ượng thanh niên, vào việc bồi d­ưỡng rèn luyện thế hệ thanh niên, công tác Thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc, là một trong những nhân tố quyết định thành bại của cách mạng".

(ĐCS Việt Nam: Văn kiện hội nghị lần thứ IV BCH TW khoá VII nhà xuất bản chính trị quốc gia. Hà Nội 1993 trang 82).

Trong giai đoạn cách mạng mới, với bối cảnh quốc tế biến động phức tạp, trước những thách thức to lớn của xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, sự phát triển kinh tế trí thức, thanh niên là lực l­ượng xung kích cách mạng, là nguồn nhân lực quyết định thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá (CNH, HĐH). Nhà n­ước và xã hội cần tăng c­ường đầu tư­ chăm lo để lực l­ượng thanh niên phát triển, tr­ưởng thành nhanh chóng và cống hiến

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 302 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh 1 - LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Đảng và Nhà n­ước ta luôn quan tâm giáo dục bồi d­ưỡng Thanh niên, phát huy vai trò làm chủ tiềm năng to lớn của Thanh niên, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Nghị quyết hội nghị lần thứ năm BCHTW doc Đăng bởi
5 stars - 256219 reviews
Thông tin tài liệu 51 trang Đăng bởi: congd98 - 07/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Công tác tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh