Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

Loại file: pdf, docx | Số trang: 17 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 140 Kb | Thành viên upload: vananhdk8

Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức tạp.

Cơ quan hành chính Nhà nước Việt Nam trong thời gian trước đây đã chứng tỏ là kém hiệu lực. Bộ máy quản lý cồng kềnh, nhiều tầng nhiều nấc, với những chồng chéo, mắt xích trung gian không cần thiết; sự phân định chức năng nhiệm vụ quyền hạn giữa các cơ quan tổ chức và cán bộ Nhà nước không rõ ràng, có nhiều mâu thuẫn; hoạt động quản lý trì trệ, quy trình ra quyết định chậm chạp, kém hiệu quả. Bên cạnh đó, quyết định quản lý ban hành nhiều nhưng không được thực hiện nghiêm chỉnh, chất lượng các viên chức, công chức giảm sút, việc sắp xếp cán bộ nhiều khi tuỳ tiện. Các nguyên tắc quản lý Nhà nước chưa được nhận thức và áp dụng đúng đắn, vừa tồn tại bệnh tập trung quan liêu, vừa có nhiều biểu hiện tư do, tuỳ tiện, vô chính phủ… Tất cả các hiện tượng trên đây đã được các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước nhắc đến nhiều lần.

Thực tiễn yêu cầu bộ máy Nhà nước cần sự ổn định để bảo đảm quản lý Nhà nước không bị gián

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 140 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam

 

Mục lục

Lời nói đầu

Nội dung

I.                   Khái niệm về hành chính và cải cách hành chính

II.                Nguyên nhân cải cách hành chính ở Việt Nam

III.             Các nhận thức và quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

Nhận thức về cải cách hành chính

Về phương diện quyền lực Nhà nước

Về phương diện kinh tế

Về phương diện xã hội

Quan điểm về cải cách hành chính ở Việt Nam

IV.             Nội dung cải cách hành chính ở Việt Nam

Cải cách thể chế

Cải cách bộ máy hành chính tõ Trung ương đến địa phương

Đổi mới, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức

Cải cách tài chính công

Kết luận

 

2

 

3

4

5

5

5

6

7

7

8

8

10

11

13

15

 

 

 

 

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Hành chính học
Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam Cải cách hành chính là một công việc quan trọng, trên thế giới hiện nay không có nước nào là không tiến hành nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước. Nhưng đồng thời đây cũng là một công việc vô cùng khó khăn và phức docx Đăng bởi
5 stars - 115838 reviews
Thông tin tài liệu 17 trang Đăng bởi: vananhdk8 - 10/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 22/08/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các vấn đề về cải cách hành chính ở Việt Nam