Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt Nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 62 | Trình độ: Đại học | Thành viên chia sẻ: banmaibuon20032000 | Sửa đổi lần cuối: 13/05/2012

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Vì sao Đảng ta xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt? Nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Đảng cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam đại biểu trung thành lợi Ých của gia cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thời kỳ cách mạng mới đã và đang đặt ra những nguy cơ và thách thức mới, một mặt phải nâng cao năng lực và sức chiến đầu của Đảng, mặt khác phải không ngừng phát triển kinh tế bắt kịp bước tiến của các quốc gia trong khu vực và thế giới. Trong văn kiện đại hội Đảng VIII, lần đầu Đảng ta đưa ra quan điểm: " Lãnh đạo kinh tế là trọng tâm xây dựng Đảng là then chốt".

Đảng ta xác định xây dựng Đảng là Việt Nam then chốt vì:

* Có 5 lý do:

Mét là, Xuất phát từ vị trí vai trò của Đảng và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Xuất phát từ vị trí vai trò của Đảng:

Đảng là hạt nhân lãnh đạo đồng thời Đảng cũng là 1 bộ phận của xã hội. Đảng lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Sù lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của CMVN.

từ khi thành lập đến nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

+ Cách mạng tháng 8 thành công và lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hoà.

+ Cách mạng Dân tộc Dân chủ giải phóng miền nam thống nhất đất nước

+ Thắng lợi của sự nghiệp đổi mới

Đảng đã lãnh đạo đất nước Việt Nam trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường CNXH: tõ 1 nước không có tên trên bản đồ thế giới trở thành đất nước có quan hệ quốc tế rộng rãi, có vị thế ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Đưa đất nước tõ mét nước thiếu ăn trở thành nước Xuất khẩu gạo thứ 2 trên thế giới và là 1 trong những nước có môi trường

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Đảng - Nhà nước
Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt Nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng docx Đăng bởi
5 stars - 178695 reviews
Thông tin tài liệu 62 trang Đăng bởi: banmaibuon20032000 - 13/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 09/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt Nội dung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng