Vấn đề lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước VN hiện nay Một số giải pháp và bài học kinh nghiệm

Loại file: pdf, docx | Số trang: 28 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 141 Kb | Thành viên chia sẻ: camly_nguyen88 | Sửa đổi lần cuối: 11/03/2012

Vấn đề tôn giáo từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì thế luôn cần có những hiểu biết thấu đáo trước khi giải quyết các vấn đề này.

Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống phá cách mạng ở Việt Nam nói riêng và các nước xã hội chủ nghĩa nói chung. Chúng sử dụng tôn giáo như là một chiêu bài trong âm mưu diễn biến hòa bình hòng chống phá sự nghiệp xây dựng Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam cũng như các nước khác.

Việt nam là một quốc gia có nhiều hình thức tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau và đang có chiều hướng phát triển trên phạm vi cả nước.Vì vậy để tiến hành thắng lợi công cuộc đổi mới ở nước ta , trước hết đòi hỏi Đảng và nhà nước ta cần phải có cái nhìn đúng đắn những vấn đề lí luận và thực tiễn về vấn đề tôn giáo cũng như có những chính sách về tôn giáo một cách phù hợp và linh hoạt trong tình hình hiện nay.

Kết cấu đề tài:

Chương 1: Lý luận chung về tôn giáo

Chương 2: Thực trạng của việc lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước VN hiện nay

TAGS
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 141 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

MỤC LỤC

A; PHẦN MỞ ĐẦU

      1: Lý do chọn đề tài

     2: Tình hình nghờn cứu đề tài

     3: Mục đích nhiệm vụ của đề tài

     4: Phương pháp nghiên cứu và phạm vi của đề tài

    5: Kết cấu nội dung của đề tài

B: PHẦN NỘI DUNG

I: Lý luận chung về tôn giáo

     1.1: Quan niệm chung về tôn giáo

     1.2: Quan niệm về tôn giáo của Đảng Cộng Sản Việt Nam

    1.3: Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo

II: Thực trạng việc lợi dụng tôn giáo đề chống phá nhà nước Việt Nam hiện nay

  2.1: Vấn đề tôn giáo ở Việt Nam

        2. 2 Thực trạng của việc lợi dụng tôn giáo ở Việt Nam  hiện nay

      2. 3 Một số giải pháp giải quyết vấn đề lợi dụng tôn giáo

      2. 4 Những bài họckinh nghiệm

C; PHẦN KẾT THÚC

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Đảng - Nhà nước
Vấn đề lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước VN hiện nay Một số giải pháp và bài học kinh nghiệm Vấn đề tôn giáo từ lâu đã là một vấn đề nhạy cảm không chỉ đối với Việt Nam mà còn với nhiều nước trên thế giới. Vì thế luôn cần có những hiểu biết thấu đáo trước khi giải quyết các vấn đề này. Vấn đề tôn giáo đã từng bị chủ nghĩa đế quốc tìm cách lợi dụng phục vụ cho âm mưu xâm lược và chống ... docx Đăng bởi
5 stars - 4119 reviews
Thông tin tài liệu 28 trang Đăng bởi: camly_nguyen88 - 11/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/11/2015 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề lợi dụng tôn giáo để chống phá nhà nước VN hiện nay Một số giải pháp và bài học kinh nghiệm