Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối Cách Mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930 1945

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

        Họ tên: Trịnh Thị Hương                 

         Lớp: NHI - K9

Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối Cách Mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ

1930 - 1945

   1930 - 1945 là giai đoạn toàn thể nhân dân ta đứng lên đấu tranh giành chính quyền dưới sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đội tiên phong của giai cấp công nhân. Trong giai đoạn này, cách mạng Việt Nam bùng lên mạnh mẽ, tiêu biểu là ba cao trào cách mạng: 1930-1931; 1938-1939; 1939-1945.

        Cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Xô viết Nghệ Tĩnh

        Phong trào đấu tranh của nhân dân ta trong những nǎm 1930 - 1931 tuân theo một quy luật chung là ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đế quốc Pháp trút gánh nặng của cuộc khủng hoảng kinh tế lên vai giai cấp công nhân, nhân dân lao động Pháp và các thuộc địa của Pháp. Đối với nước ta vào những nǎm 1924-1929, đế quốc Pháp tǎng cường đầu tư, khai thác và bóc lột. Nên kinh tế Việt Nam vốn đã kiệt quệ do chính sách bóc lột thậm tệ của thực dân Pháp, nay lại càng kiệt quệ. Đời sống của các tầng lớp nhân dân ta đều bị đe doạ, trong đó công nhân và nông dân chịu nhiều tai hoạ nhất.

      Để đánh đổ ách thống trị của đế quốc Pháp và bọn vua quan phong kiến, làm cho nước Việt Nam hoàn toàn độc lập, Đảng chủ trương phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng".

     Nhiệm vụ của Đảng là " phải lấy những sự nhu yếu hàng ngày làm bước đầu mà dắt vô sản giai cấp và dân cày ra chiến trường cách mạng... để dự bị họ về phía võ trang bạo động sau này"

       Theo phương hướng đấu tranh đó, phong trào công nông được dấy lên từ cuối nǎm 1929 đến nǎm 1930. Tiếp theo cuộc đấu tranh của công nhân đồn điền Phú Riềng (Nam Bộ) tháng 2-1930, cuộc bãi công của 4. 000 công nhân nhà máy sợi

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Luận văn, đồ án, báo cáo Khoa học xã hội Đảng - Nhà nước
Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối Cách Mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930 1945 docx Đăng bởi
5 stars - 182655 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: yeu_doi0212 - 01/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 10/02/2016 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tiến trình nhận thức và phát triển đường lối Cách Mạng Việt Nam của Đảng thời kỳ 1930 1945