Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 123 Kb | Thành viên upload: vaohe_donnang

Kết cấu đề tài này gồm:

Phần I:Phần mở đầu

Phần II: Nội Dung

1. Đặc điểm tình hình chung

2. Thực trạng

3. Nguyên nhân

4. Hậu quả

5. Các giải pháp

Phần III. Phần Kết luận chung

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 18961
Lượt tải: 76
Số trang: 23
Kích thước: 123 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

Lớp Bồi dưỡng kiến thức DS - KHHGĐ              Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Dân số là mét trong những những yếu tố quyết định hành đầu cho sù phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay vấn đề dân số đang là mối mối quan tâm của nhiều Quốc gia trên Thế giới và thực tế đang trở thành vấn đề có tính toàn cầu, sù gia tăng dân số quá nhanh là mét trong những nguyên nhân tạo ra sức Ðp cho sù phát triển nền kinh tế xã xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình luôn được đảng và nhà nước quan tâm, coi đó là mét trong nhiêm vô quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Do vậy Đảng và nhà nước ta đã sớm có chủ trương chính sách liên quan đến công tác dân số từ năm 1961 trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc đến nay các chủ chương chính sách ngày càng được bổ xung và hoàn thiện hơn.

              Đảng ta đã khảng định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá VII) ".... Công tác dân số – Kế hoạch hoá gia đình là mét bộ phận quan trong của chiến lược phát triển đất nước, là mét trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của đất nước ta là yếu tố cơ bản, để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng từng gia đình và của toàn xã hội. Sù gia tăng dân số quá nhanh là mét trong những nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện phát triển về mặt trí tuệ, văn hoá và thể lực giống nòi. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa đất nước ta sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn, thẩm chí nguy cơ về nhiều mặt...".

Bước vào những năm đầu thế kỷ 21 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược dân số Việt nam giai đoạn 2001 – 2010 với mục tiêu là “ Thực hiện gia đình Ýt con và khoẻ mạnh, tiến tới ổn định Quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sôngs Êm no hạnh phúc” và cụ thể là “ Duy trì su thế giảm sinh một cách vững chắc để đạt mức sinhthay thế bình quân trong toan quốc nhất vào năm 2005, ở vúng sâu vùng xa vùng nghèo chậm nhất vào năm 2010”

 

Hiện nay mục tiêu đã và đang được cả nước phấn đấu và thực hiện đã đạt được mét sè kết quả nhất định. Kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc song thực tế hiện nay tỷ lệ sinh con thứ 3+ trở lên giảm chậm và vẫn còn cao, thẩm trí con tăng trở lại Trong đó huyện Bắc Sơn là mét trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3+ trở

Khoá luận cuối khoá K15                                                            Hoàng Công Mỳ                                                                  

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả ...

  Đăng bởi: vaohe_donnang Số trang: 23

Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả ...

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 18961
⬇ Lượt tải: 76

download now Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Điều tra xã hội học về tình trạng xây dựng nếp sống dân chủ ...

  Đăng bởi: hoguomnotary Số trang: | Số trang: 26

Điều tra xã hội học về tình trạng xây dựng nếp sống dân chủ ...

📎 Số trang: | Số trang: 26
👁 Lượt xem: 260
⬇ Lượt tải: 16

download now Điều tra xã hội học về tình trạng xây dựng nếp sống dân chủ nguyên nhân và các giải pháp để tăng cường xây dựng nếp sống ăn minh tại tỉnh Điện Biên trong giai đoạn 2006 2008

 • Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố vinh - ...

  Đăng bởi: minhtruongsc Số trang: | Số trang: 122

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố vinh - ...

📎 Số trang: | Số trang: 122
👁 Lượt xem: 1264
⬇ Lượt tải: 19

download now Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố vinh - những vấn đề đặt ra và giải pháp

 • Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt ...

  Đăng bởi: nxthu71 Số trang: | Số trang: 127

Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt ...

📎 Số trang: | Số trang: 127
👁 Lượt xem: 703
⬇ Lượt tải: 19

download now Vấn đề giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên Việt Nam hiện nay (qua thực tế một số trường đại học và cao đẳng ở thành phố Hà Nội)

 • Một số vấn đề thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện ...

  Đăng bởi: govap75 Số trang: | Số trang: 19

Một số vấn đề thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện ...

📎 Số trang: | Số trang: 19
👁 Lượt xem: 445
⬇ Lượt tải: 16

download now Một số vấn đề thực tiễn và lý luận trong quá trình thực hiện công nghiệp hoá - hiện đại hoá

 • Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị trấn ...

  Đăng bởi: hoangbanks Số trang: | Số trang: 9

Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị trấn ...

📎 Số trang: | Số trang: 9
👁 Lượt xem: 1487
⬇ Lượt tải: 25

download now Phương thức đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn thị trấn chợ chu - huyện định hóa - tỉnh thái nguyên thực trạng và giải pháp Giáo viên hướng dẫn

 • Thực trạng việc thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và ...

  Đăng bởi: cuutu9999 Số trang: | Số trang: 25

Thực trạng việc thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và ...

📎 Số trang: | Số trang: 25
👁 Lượt xem: 447
⬇ Lượt tải: 16

download now Thực trạng việc thực hiện Luật phòng chống bạo lực gia đình và các hoạt động trợ giúp nạn nhân bị bạo lực gia đình ở phường Nam Thành Thành Phố Ninh Bình

 • Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 1

  Đăng bởi: kiensanmoivn Số trang: | Số trang: 17

Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 1

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 402
⬇ Lượt tải: 18

download now Thực trạng và giải pháp xây dựng gia đình Việt Nam hiện nay 1

Khoa học xã hội Công tác xã hội
Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp Kết cấu đề tài này gồm: Phần I:Phần mở đầu Phần II: Nội Dung 1. Đặc điểm tình hình chung 2. Thực trạng 3. Nguyên nhân 4. Hậu quả 5. Các giải pháp Phần III. Phần Kết luận chung docx Đăng bởi
5 stars - 63451 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: vaohe_donnang - 12/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp