Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 123 Kb | Thành viên upload: vaohe_donnang

Kết cấu đề tài này gồm:

Phần I:Phần mở đầu

Phần II: Nội Dung

1. Đặc điểm tình hình chung

2. Thực trạng

3. Nguyên nhân

4. Hậu quả

5. Các giải pháp

Phần III. Phần Kết luận chung

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 123 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Lớp Bồi dưỡng kiến thức DS - KHHGĐ              Trường Đại Học Kinh tế Quốc dân

 

LỜI NÓI ĐẦU

 

Dân số là mét trong những những yếu tố quyết định hành đầu cho sù phát triển bền vững của đất nước. Hiện nay vấn đề dân số đang là mối mối quan tâm của nhiều Quốc gia trên Thế giới và thực tế đang trở thành vấn đề có tính toàn cầu, sù gia tăng dân số quá nhanh là mét trong những nguyên nhân tạo ra sức Ðp cho sù phát triển nền kinh tế xã xã hội, kìm hãm sự phát triển của đất nước.

Công tác Dân số – Kế hoạch hoá gia đình luôn được đảng và nhà nước quan tâm, coi đó là mét trong nhiêm vô quan trọng của chiến lược phát triển đất nước. Do vậy Đảng và nhà nước ta đã sớm có chủ trương chính sách liên quan đến công tác dân số từ năm 1961 trong giai đoạn xây dựng và bảo vệ tổ quốc đến nay các chủ chương chính sách ngày càng được bổ xung và hoàn thiện hơn.

              Đảng ta đã khảng định tại Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá VII) ".... Công tác dân số – Kế hoạch hoá gia đình là mét bộ phận quan trong của chiến lược phát triển đất nước, là mét trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của đất nước ta là yếu tố cơ bản, để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng từng gia đình và của toàn xã hội. Sù gia tăng dân số quá nhanh là mét trong những nguyên nhân quan trọng cản trở tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, gây khó khăn lớn cho việc cải thiện đời sống, hạn chế điều kiện phát triển về mặt trí tuệ, văn hoá và thể lực giống nòi. Nếu xu hướng này cứ tiếp tục diễn ra thì trong tương lai không xa đất nước ta sẽ đứng trước những khó khăn rất lớn, thẩm chí nguy cơ về nhiều mặt...".

Bước vào những năm đầu thế kỷ 21 Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt chiến lược dân số Việt nam giai đoạn 2001 – 2010 với mục tiêu là “ Thực hiện gia đình Ýt con và khoẻ mạnh, tiến tới ổn định Quy mô dân số ở mức hợp lý để có cuộc sôngs Êm no hạnh phúc” và cụ thể là “ Duy trì su thế giảm sinh một cách vững chắc để đạt mức sinhthay thế bình quân trong toan quốc nhất vào năm 2005, ở vúng sâu vùng xa vùng nghèo chậm nhất vào năm 2010”

 

Hiện nay mục tiêu đã và đang được cả nước phấn đấu và thực hiện đã đạt được mét sè kết quả nhất định. Kết quả giảm sinh chưa thực sự vững chắc song thực tế hiện nay tỷ lệ sinh con thứ 3+ trở lên giảm chậm và vẫn còn cao, thẩm trí con tăng trở lại Trong đó huyện Bắc Sơn là mét trong những địa phương có tỷ lệ sinh con thứ 3+ trở

Khoá luận cuối khoá K15                                                            Hoàng Công Mỳ                                                                  

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Công tác xã hội
Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp Kết cấu đề tài này gồm: Phần I:Phần mở đầu Phần II: Nội Dung 1. Đặc điểm tình hình chung 2. Thực trạng 3. Nguyên nhân 4. Hậu quả 5. Các giải pháp Phần III. Phần Kết luận chung docx Đăng bởi
5 stars - 63451 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: vaohe_donnang - 12/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 30/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Vấn đề sinh con thứ 3+ trở lên, thực trạng, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất các giải pháp