Xây dựng Đảng

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 48 Kb | Thành viên upload: hoatuyet8

Mỗi đảng viên là một nhân tố cấu thành tổ chức Đảng, tập thể Đảng. Chất lượng của mỗi đảng viên là nhân tố quyết định duy nhất đến chất lượng của tập thể Đảng, tổ chức Đảng. Cá nhân đảng viên có tốt mới làm cho tập thể Đảng, tổ chức Đảng mạnh và ngược lại, nhiều đảng viên yếu kém thì tập thể Đảng không thể mạnh được.

Cho nên ở đâu và bao giờ việc xây dựng Đảng trước hết cũng phải lấy việc xây dựng phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức lối sống của mỗi đảng viên làm đầu.

Qua nhiều năm xây dựng Đảng, cho thấy số đảng viên phạm sai lầm về lập trường quan điểm chính trị ít hơn số đảng viên phạm sai lầm về tư cách, đạo đức và lối sống.

Đảng viên cũng là một con người như bao con người khác; họ cũng có những nhu cầu về sinh hoạt như các nhu cầu về ăn, về mặc, về vui chơi giải trí... Song, người đảng viên trong sinh hoạt phải có mức độ, phải có điểm dừng, tức là phải gương mẫu hơn quần chúng. Có những đảng viên trước đây trong đấu tranh khốc liệt với địch thì tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm, nay vẫn những đảng viên ấy trước cám dỗ của những lối sống xa lạ thì lại sa ngã. Những năm gần đây Đảng đã xử lý không ít những cán bộ, đảng viên mắc loại sai phạm này. Lê-nin đã

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 48 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Xây dựng Đảng trước hết là xây dựng phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức lối sống của mỗi đảng viên

Mỗi đảng viên là một nhân tố cấu thành tổ chức Đảng, tập thể Đảng. Chất lượng của mỗi đảng viên là nhân tố quyết định duy nhất đến chất lượng của tập thể Đảng, tổ chức Đảng. Cá nhân đảng viên có tốt mới làm cho tập thể Đảng, tổ chức Đảng mạnh và ngược lại, nhiều đảng viên yếu kém thì tập thể Đảng không thể mạnh được.

Cho nên ở đâu và bao giờ việc xây dựng Đảng trước hết cũng phải lấy việc xây dựng phẩm chất chính trị và tư cách đạo đức lối sống của mỗi đảng viên làm đầu. Qua nhiều năm xây dựng Đảng, cho thấy số đảng viên phạm sai lầm về lập trường quan điểm chính trị ít hơn số đảng viên phạm sai lầm về tư cách, đạo đức và lối sống. Đảng viên cũng là một con người như bao con người khác; họ cũng có những nhu cầu về sinh hoạt như các nhu cầu về ăn, về mặc, về vui chơi giải trí... Song, người đảng viên trong sinh hoạt phải có mức độ, phải có điểm dừng, tức là phải gương mẫu hơn quần chúng. Có những đảng viên trước đây trong đấu tranh khốc liệt với địch thì tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm, nay vẫn những đảng viên ấy trước cám dỗ của những lối sống xa lạ thì lại sa ngã. Những năm gần đây Đảng đã xử lý không ít những cán bộ, đảng viên mắc loại sai phạm này. Lê - nin đã nói: “ Tôi không sợ khổ, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không chiến thắng nổi những phút yếu đuối của lòng tôi. Đối với tôi, chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thõn”. Vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới còn sợ “khụng chiến thắng nổi những phút yếu đuối của lũng” mình thì những người cộng sản bình thường càng phải cảnh giác với những phút yếu đuối của lòng mình hơn nữa và hãy lấy câu nói của Lê nin làm câu răn dậy. Sinh thời, Bác Hồ có lần đã nói: “Xột cho cùng, cái xấu trong con người là do danh và lợi. Bao nhiêu thứ bệnh quy về đấy, bao nhiêu tác hại là do đấy... Phải tìm mọi cách giữ cho cán bộ, đảng viên đừng mắc vào vòng danh lợi”. Một khi lòng ham danh lợi không đạt được, người ta có thể quậy phá lung tung gây nhiều tác hại cho Đảng. Cho nên càng suy ngẫm và càng đối chiếu liên hệ với thực tiễn, ta càng thấm thía lời nói của Bác.

Qua nhiều năm xây dựng Đảng, cho thấy số đảng viên phạm sai lầm về lập trường quan điểm chính trị ít hơn số đảng viên phạm sai lầm về tư cách, đạo đức và lối sống.

Đảng viên cũng là một con người như bao con người khác; họ cũng có những nhu cầu về sinh hoạt như các nhu cầu về ăn, về mặc, về vui chơi giải trí... Song, người đảng viên trong sinh hoạt phải có mức độ, phải có điểm dừng, tức là phải gương mẫu hơn quần chúng. Có những đảng viên trước đây trong đấu tranh khốc liệt với địch thì tỏ ra rất kiên cường, dũng cảm, nay vẫn những đảng viên ấy trước cám dỗ của những lối sống xa lạ thì lại sa ngã. Những năm gần đây Đảng đã xử lý không ít những cán bộ, đảng viên mắc loại sai phạm này. Lê-nin đã nói: “ Tôi không sợ khổ, tôi không sợ chết, tôi chỉ sợ không chiến thắng nổi những phút yếu đuối của lòng tôi. Đối với tôi, chiến thắng vẻ vang nhất là chiến thắng bản thân”. Vị lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản thế giới còn sợ “không chiến thắng nổi những phút yếu đuối của lòng” mình thì những người cộng sản bình thường càng phải cảnh giác với những phút yếu đuối của lòng mình hơn nữa và hãy lấy câu nói của Lê nin làm câu răn dậy.

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Xây dựng Đảng Mỗi đảng viên là một nhân tố cấu thành tổ chức Đảng, tập thể Đảng. Chất lượng của mỗi đảng viên là nhân tố quyết định duy nhất đến chất lượng của tập thể Đảng, tổ chức Đảng. Cá nhân đảng viên có tốt mới làm cho tập thể Đảng, tổ chức Đảng mạnh và docx Đăng bởi
5 stars - 48325 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: hoatuyet8 - 28/03/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Xây dựng Đảng