Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN

Loại file: pdf, docx | Số trang: 16 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 100 Kb | Thành viên upload: hien_nguyen

Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo phương pháp học tập và đào tạo của trường ĐH kinh tế quôc dân. Bộ môn Mác-lê nin thuộc khoa cơ bản nhất của trường ĐH kinh tế quốc dân tổ chức biên soạn tập sách hướng dẫn học tập môn tư tưởng HCM, tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình môn tư tưởng HCM ( dùng trong các trường ĐH, CĐ ) của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2005.

Tài liệu được trình bày dưới dạng hướng dẫn học tập gồm 7 chương sát với giáo trình tư tưởng HCM của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác-lê nin, tư tưởng HCM tháng 1 năm 2007, tài liệu sẽ giúp cho người tiếp thu và nắm vững một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM, sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình hoạch định chủ trương đường lối chiến lược, sách lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như quá trình kiên trì giữ vững định hướng đi lên CNXH ở Việt Nam.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 100 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

LỜI NểI ĐẦU

 

       Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo phương pháp học tập và đào tạo của trường ĐH kinh tế quục dân. Bộ môn Mác - lê nin thuộc khoa cơ bản nhất của trường ĐH kinh tế quốc dân tổ chức biên soạn tập sách hướng dẫn học tập môn tư tưởng HCM, tập sách được biên soạn dựa trên cơ sở giáo trình môn tư tưởng HCM ( dùng trong các trường ĐH, CĐ ) của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo do nhà xuất bản chính trị quốc gia phát hành năm 2005.

       Tài liệu được trình bày dưới dạng hướng dẫn học tập gồm 7 chương sát với giáo trình tư tưởng HCM của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và tài liệu hướng dẫn giảng dạy, học tập các môn khoa học Mác - lê nin, tư tưởng HCM tháng 1 năm 2007, tài liệu sẽ giúp cho người tiếp thu và nắm vững một cách có hệ thống những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM, sự vận dụng của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong quá trình hoạch định chủ trương đường lối chiến lược, sách lược trong cách mạng giải phóng dân tộc cũng như quá trình kiên trì giữ vững định hướng đi lên CNXH ở Việt Nam.

         Nội dung được biên soạn theo trình tự nêu rõ mục đích yêu cầu trọng tâm trọng điểm của bài, những nội dung cơ bản, những nguyên tắc chỉ đạo hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn được rút ra từ những nội dung cơ bản. hộ thấy câu hỏi đạt ra giúp người học có thể trình tự xây dựng đề cương để học tập được tốt hơn.

I: Mục đích yêu cầu:

        Học tập và nghiêm cứu và nắm vững nội dung chủ yếu.

+ Đạt vấn đề.

+ Giải quyết các vấn đề đạt ra.

+ Kết luận.

 

1. Đặt vấn đề

      Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN là một hệ thống bao gồm các luận điểm về bản chất, mục tiêu và động lực của

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo phương pháp học tập và đào tạo của trường ĐH kinh tế quôc dân. Bộ môn Mác-lê nin thuộc khoa cơ bản nhất của trường ĐH kinh tế quốc dân tổ chức biên soạn tập sách hướng dẫn học tập môn tư tưởng HCM, tập docx Đăng bởi
5 stars - 97795 reviews
Thông tin tài liệu 16 trang Đăng bởi: hien_nguyen - 24/01/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 29/03/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Tư tưởng HCM về CNXH và con đường quá độ lên CNXH ở VN