Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị

Loại file: pdf, docx | Số trang: 11 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 140 Kb | Thành viên upload: thienbucon

đề tài 3: mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị việt nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị i>phần mở đầu 1.1> lý do và tính cấp thiết của đề tài: từ trước, chúng ta vẫn nhận thức chung rằng đặc điểm của hệ thống chính trị nước ta là tính thống nhất cao dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam. hệ thống chính trị nước ta không phải là hệ thống của các thiết chế đối lập nhau về lợi ích. đảng là một thành viên của hệ thống đó nhưng đảng giữ vai trò lãnh đạo. sự tham gia của các lực lượng xã hội vào hoạt động chung của hệ thống chính trị - xã hội đã làm thay đổi tính chất thuần nhất của hệ thống chính trị truyền thống. kết quả...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: caohunghg | Số trang: 125
Lượt xem: 534
Lượt tải: 16
download now Chính sách đối với đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở tỉnh Nghệ An
Đăng bởi: Xmenhongcong9x | Số trang: 26
Lượt xem: 1081
Lượt tải: 21
download now Tìm hiểu vai trò của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị cấp cơ sở
Đăng bởi: cktrung2009 | Số trang: 25
Lượt xem: 293
Lượt tải: 17
download now Tìm hiểu vị trí vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam
Khoa học xã hội Chính trị học
Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị đề tài 3: mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị việt nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị i>phần mở đầu 1.1> lý do và tính cấp thiết của đề tài: từ trước, chúng ta vẫn doc Đăng bởi
5 stars - 631610 reviews
Thông tin tài liệu 11 trang Đăng bởi: thienbucon - 12/05/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 20/01/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Mối quan hệ giữa các thiết chế trong hệ thống chính trị Việt Nam thời kì đổi mới và sự cần thiết phải đổi mới đồng bộ các yếu tố cấu thành hệ thống chính trị