Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước

Loại file: pdf, docx | Số trang: 74 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 246 Kb | Thành viên upload: Lucas86_kvn

1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản pháp quy; văn bản hành chính thông thường.

2. Hãy nêu những chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước và cho biết chúng được thể hiện như thế nào trong công tác xây dựng và ban hành những văn bản đó.

3. Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước được hiểu như thế nào và liên quan đến tính hiệu lực của chúng ra sao?

4. Văn bản quản lý nhà nước có những vai trò gì trong hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước? Thực tiễn xây dựng và ban hành văn bản hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy những vai trò đó như thế nào. Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này?

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 246 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

CÂU HỎI ÔN TẬP

" KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC"

A. Lý thuyết:

1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản pháp quy; văn bản hành chính thông thường.

2. Hãy nêu những chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước và cho biết chúng được thể hiện nh­ thế nào trong công tác xây dựng và ban hành những văn bản đó.

3. Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước được hiểu nh­ thế nào và liên quan đến tính hiệu lực của chóng ra sao?

4. Văn bản quản lý nhà nước có những vai trò gì trong hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước? Thực tiễn xây dựng và ban hành văn bản hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy những vai trò đó nh­ thế nào. Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này?

5. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại văn bản chủ yếu nào? Theo anh, chị cần làm gì để văn bản quản lý nhà nước được xây dựng và ban hành thành một hệ thống chặt chẽ.

6. Tại sao cần phân loại văn bản quản lý nhà nước? Hãy nêu những tiêu chí phân loại và văn bản và cho biết cách phân loại thông dụng nhất trong luật hành chính và theo cách phân loại đó văn bản quản lý nhà nước bao gồm những loại văn bản nào?

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước 1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm docx Đăng bởi
5 stars - 48328 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: Lucas86_kvn - 07/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/09/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước