Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước

Loại file: pdf, docx | Số trang: 74 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 246 Kb | Thành viên upload: Lucas86_kvn

1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản pháp quy; văn bản hành chính thông thường.

2. Hãy nêu những chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước và cho biết chúng được thể hiện như thế nào trong công tác xây dựng và ban hành những văn bản đó.

3. Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước được hiểu như thế nào và liên quan đến tính hiệu lực của chúng ra sao?

4. Văn bản quản lý nhà nước có những vai trò gì trong hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước? Thực tiễn xây dựng và ban hành văn bản hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy những vai trò đó như thế nào. Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này?

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Lượt xem: 9134
Lượt tải: 43
Số trang: 74
Kích thước: 246 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem được bản đầy đủ

CÂU HỎI ÔN TẬP

" KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC"

A. Lý thuyết:

1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản pháp quy; văn bản hành chính thông thường.

2. Hãy nêu những chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước và cho biết chúng được thể hiện nh­ thế nào trong công tác xây dựng và ban hành những văn bản đó.

3. Hãy phân tích và nêu rõ mối tương quan giữa các chức năng cơ bản của văn bản quản lý hành chính nhà nước. Tính pháp lý của văn bản quản lý hành chính nhà nước được hiểu nh­ thế nào và liên quan đến tính hiệu lực của chóng ra sao?

4. Văn bản quản lý nhà nước có những vai trò gì trong hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước? Thực tiễn xây dựng và ban hành văn bản hiện nay trong các cơ quan hành chính nhà nước đã phát huy những vai trò đó nh­ thế nào. Anh, chị có thể kiến nghị những gì về vấn đề này?

5. Hệ thống văn bản quản lý nhà nước là gì? Hệ thống đó bao gồm những loại văn bản chủ yếu nào? Theo anh, chị cần làm gì để văn bản quản lý nhà nước được xây dựng và ban hành thành một hệ thống chặt chẽ.

6. Tại sao cần phân loại văn bản quản lý nhà nước? Hãy nêu những tiêu chí phân loại và văn bản và cho biết cách phân loại thông dụng nhất trong luật hành chính và theo cách phân loại đó văn bản quản lý nhà nước bao gồm những loại văn bản nào?

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
Đăng bởi: Lucas86_kvn
Số trang: 74
Lượt xem: 9134
Lượt tải: 43
download now Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước
TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
Đăng bởi: sumeo | Số trang: 21
Lượt xem: 228
Lượt tải: 16
download now Nhà nước và vấn đề xây dựng nhà nước ở nước ta hiện nay
Đăng bởi: nhanhp82 | Số trang: 27
Lượt xem: 314
Lượt tải: 16
download now Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lenin về xây dựng nhà nước
Đăng bởi: nguyenvanlanhhp | Số trang: 139
Lượt xem: 572
Lượt tải: 16
download now Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo cải cách nền hành chính nhà nước từ 1986 đến 1996
Đăng bởi: muadiudang17 | Số trang: 239
Lượt xem: 285
Lượt tải: 16
download now Tăng cường lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Nhà nước pháp quyền XHCN
Đăng bởi: vietstock2012 | Số trang: 2
Lượt xem: 1811
Lượt tải: 30
download now Đáp án Môn: Hành chính công
Khoa học xã hội Chính trị học
Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước 1. Văn bản quản lý hành chính nhà nước là gì? Văn bản quản lý hành chính nhà nước có đặc điểm gì? Phân biệt nội hàm của những khái niệm: văn bản quản lý nhà nước, văn bản quản lý hành chính nhà nước; văn bản quy phạm pháp luật; văn bản quy phạm docx Đăng bởi
5 stars - 48328 reviews
Thông tin tài liệu 74 trang Đăng bởi: Lucas86_kvn - 07/12/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/11/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản hành chính nhà nước