Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Loại file: pdf, docx | Số trang: 118 | Trình độ: Thạc sĩ | Kích thước: 298 Kb | Thành viên upload: theuniverseinnutshell

Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản lý nhà nước thích hợp, hiệu quả, đó có thể là đức trị (quản lý xã hội bằng đạo đức), là pháp trị (quản lý xã hội bằng pháp luật) hoặc kết hợp cả hai phương thức đó.

Ở Việt Nam, trong suốt chiều dài lịch sử hàng ngàn năm của các triều đại phong kiến, do chịu ảnh hưởng sâu sắc của các quan điểm Phật giáo, Nho giáo nên phương thức cai trị xã hội bằng pháp luật và hoạt động xây dựng pháp luật còn bị xem nhẹ. Chính vì vậy, đạo đức giữ vai trò cực kỳ to lớn trong điều chỉnh các QHXH. Cùng với nền văn hoá lúa nước: tương thân, tương ái, đoàn kết, nhân hoà, khoan dung, trọng nghĩa... hàng loạt QHXH đã được điều chỉnh bằng hệ thống quy phạm đạo đức. Có thể nói, đạo đức đã len lỏi đến từng mối QHXH, thấm đẫm trong tư tưởng đối nhân xử thế của người Phương Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng. Cùng với sự phát triển của xã hội, QHXH ngày càng đa dạng và phong phú thì bên cạnh việc sử dụng các chuẩn mực đạo đức để điều chỉnh xã hội, cá

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam ...

  Đăng bởi: theuniverseinnutshell Số trang: 118

Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam ...

📎 Số trang: 118
👁 Lượt xem: 666
⬇ Lượt tải: 16

download now Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ...

  Đăng bởi: taitran2008 Số trang: | Số trang: 87

ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức ...

📎 Số trang: | Số trang: 87
👁 Lượt xem: 547
⬇ Lượt tải: 16

download now ảnh hưởng của đạo đức tôn giáo trong quá trình xây dựng đạo đức mới ở Việt Nam hiện nay

 • Văn hóa pháp lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay

  Đăng bởi: bibut67 Số trang: | Số trang: 104

Văn hóa pháp lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay

📎 Số trang: | Số trang: 104
👁 Lượt xem: 525
⬇ Lượt tải: 16

download now Văn hóa pháp lý của đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở Việt Nam hiện nay

 • Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

  Đăng bởi: phlghoang Số trang: | Số trang: 11

Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn ...

📎 Số trang: | Số trang: 11
👁 Lượt xem: 403
⬇ Lượt tải: 16

download now Vấn đề kiểm soát quyền lực nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 • Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường vai trò quản lý kinh ...

  Đăng bởi: hatamdinhthi Số trang: | Số trang: 18

Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường vai trò quản lý kinh ...

📎 Số trang: | Số trang: 18
👁 Lượt xem: 312
⬇ Lượt tải: 17

download now Các công cụ và biện pháp đổi mới tăng cường vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước ở nước ta hiện nay

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và vận dụng trong hoàn thiện pháp ...

  Đăng bởi: uptrend Số trang: | Số trang: 111

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và vận dụng trong hoàn thiện pháp ...

📎 Số trang: | Số trang: 111
👁 Lượt xem: 766
⬇ Lượt tải: 16

download now Tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ và vận dụng trong hoàn thiện pháp luật cán bộ, công chức ở Việt Nam hiện nay

 • Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ...

  Đăng bởi: anhduongdt Số trang: | Số trang: 21

Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ...

📎 Số trang: | Số trang: 21
👁 Lượt xem: 228
⬇ Lượt tải: 16

download now Các biện pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước ở nước ta hiện nay

 • Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ...

  Đăng bởi: diachumandem Số trang: | Số trang: 5

Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ...

📎 Số trang: | Số trang: 5
👁 Lượt xem: 303
⬇ Lượt tải: 16

download now Kinh tế nhà nước và vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Khoa học xã hội Chính trị học
Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay Dùng pháp luật hoặc đạo đức để cai trị đã trở thành thuật trị nước, an dân từ ngàn xưa của các nhà nước. Dưới mỗi triều đại, tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội đặc thù của mình mà các giai cấp cầm quyền lựa chọn một phương thức quản docx Đăng bởi
5 stars - 43670 reviews
Thông tin tài liệu 118 trang Đăng bởi: theuniverseinnutshell - 10/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 25/05/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Kết hợp pháp luật và đạo đức trong quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay