Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

Loại file: pdf, docx | Số trang: 9 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 40 Kb | Thành viên upload: khotrithucso

Câu hỏi : Phương hướng đổi mới và tổ chức hoạt động của nhà nước. Phân tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh và cải cách hành chính nhà nước. Liên hệ quan điểm nghị quyết Hội nghị TW IX và địa phương.

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 40 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đáp án môn Nhà nước và pháp luật

Câu hỏi : Phương hướng đổi mới và tổ chức hoạt động của nhà nước. Phân tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh và cải cách hành chính nhà nước. Liên hệ quan điểm nghị quyết Hội nghị TW IX và địa phương.

Trả lời: Thực hiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng, lấy đổi mới kinh tế làm trọng tâm đổi mới chính trị từng bước vững chắc. Việc đổi mới và kiện toàn bộ máy nhà nước ta trong thời gian qua đã đạt được những tiến bộ rõ rệt từ lập pháp, hành pháp, tư pháp, từ cơ cấu tổ chức đến cơ chế hoạt động, chất lượng và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được nâng cao hơn. Đó là quản lý nhà nước bằng pháp luật được tăng cường; dân chủ xã hội phát huy mét bước quan trọng; tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước được đổi mới một bước và đặc biệt là đã từng bước phát triển hệ thống quan điểm; nguyên tắc cơ bản về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân.

Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý mới, hoạt động của nhà nước ta đang thực sự bộc lộ và yếu kém, đó là hệ thống pháp luật chưa hoàn chỉnh, chưa đồng bộ, thi hành pháp luật chưa nghiêm; tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước còn kém hiệu lực và Ýt hiệu quả; bộ máy nhà nước vẫn cồng kềnh, nạn quan liêu và tham nhũng nghiêm trọng; đội ngũ cán bộ công chức nhà nước yếu, chưa ngang tầm với nhiệm vụ, vì vậy thực tiễn quản lý đang đặt ra yêu cầu gay gắt phải đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước mới có thể đáp ứng được yêu cầu quản lý của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Trong những năm trước mắt, dựa vào yêu cầu dân chủ và pháp quyền, bộ máy nhà nước cần được đổi mới theo những phương hướng chủ yếu sau đây:

1. Mở rộng dân chủ XHCN, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng và quản lý nhà nước:

 

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Đáp án môn Nhà nước và pháp luật Câu hỏi : Phương hướng đổi mới và tổ chức hoạt động của nhà nước. Phân tích các giải pháp chủ yếu về đẩy mạnh và cải cách hành chính nhà nước. Liên hệ quan điểm nghị quyết Hội nghị TW IX và địa phương. docx Đăng bởi
5 stars - 48332 reviews
Thông tin tài liệu 9 trang Đăng bởi: khotrithucso - 19/04/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 28/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án môn Nhà nước và pháp luật