Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị

Loại file: pdf, docx | Số trang: 8 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 42 Kb | Thành viên upload: fatifishsales

Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xộn, biệt lập mà là xem xét trong một chính thể có tính hệ thống, có hình thái phát sinh, phát triển có chủ thể đối tượng với các mối quan hệ chức năng theo những vị trí vai trò nhất định, có "đầu vào" và "đầu ra", có nội dung và hình thức, có hiện tượng và bản chất, vì vậy, mặc dù hiện nay quan niệm về hệ thống chính trị còn rất khác nhau, phụ thuộc vào khuynh hướng, trường phái chính trị khác nhau, nhưng hệ thống chính trị vẫn là một trong những phạm trù của chính trị học hiện đại.

Làm rõ khái niệm hệ thống chính trị có ý nghĩa phương pháp luận rất lớn trong việc phân tích sự quản lý các quá trình xã hội và các quá trình chính trị ở các khu vực, các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trên thế giới. Hệ thống chính trị tác động như một chính thể trong việc tổ chức mối quan hệ qua lại với những hệ thống khác: hệ thống kinh tế, văn hoá sắc tộc, tôn giáo, ranh giới của hệ thống chính trị rất rộng. Nó thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Chủ thể của chính trị cũng sẽ thay đổi thu hút nhóm cá

THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 42 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Đáp án môn chính trị học

 

Những nội dung chính cần nắm vững trong chuyên đề này:

I. Phần lý luận chung:

1. Vai trò của HTCT và nghiên cứu HTCT trong khoa học CT:

Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xén, biệt lập mà là xem xét trong mét chính thể có tính hệ thống, có hình thái phát sinh, phát triển có chủ thể đối tượng với các mối quan hệ chức năng theo những vị trí vai trò nhất định, có " đầu vào" và " đầu ra", có nội dung và hình thức, có hiện tượng và bản chất, vì vậy, mặc dù hiện nay quan niệm về hệ thống chính trị còn rất khác nhau, phụ thuộc vào khuynh hướng, trường phái chính trị khác nhau, nhưng hệ thống chính trị vẫn là mét trong những phạm trù của chính trị học hiện đại.

Làm rõ khái niệm hệ thống chính trị có ý nghĩa phương pháp luận rất lớn trong việc phân tích sự quản lý các quá trình xã hội và các quá trình chính trị ở các khu vực, các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội trên thế giới. Hệ thống chính trị tác động nh­ mét chính thể trong việc tổ chức mối quan hệ qua lại với những hệ thống khác: hệ thống kinh tế, văn hoá sắc tộc, tôn giáo, ranh giới của hệ thống chính trị rất rộng. Nã thay đổi qua các thời kỳ khác nhau. Chủ thể của chính trị cũng sẽ thay đổi thu hút nhóm các xã hội, các tổ chức xã hội, các công dân riêng lẻ, những người mà đối với họ hoạt động chính trị không phải là chuyên nghiệp, mà chỉ nhất thời thậm chí hoàn cảnh bắt buộc. Hệ thống chính trị là tổ hợp có tính chưng thể các thể chế chính trị, các cơ quan quyền lực nhà nước các Đảng chính trị, các tổ chức và các phong trào xã hội được xây dựng trên các quyền và các chuẩn mực xã hội, phân bổ theo mét kết cấu chức năng nhất định, vận hành theo những nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể nhằm thực thi quyền lực chính trị.

Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị là phạm trù quan trọng của khoa học chính trị bởi vì nó là tổng hợp những vấn đề của thực tiễn chính trị. Hơn nữa những vấn đề đó không phải được xem xét rời rạc, lộn xộn, biệt lập mà là xem xét trong một chính thể có tính hệ docx Đăng bởi
5 stars - 48326 reviews
Thông tin tài liệu 8 trang Đăng bởi: fatifishsales - 28/02/2012 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/04/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Đáp án môn chính trị học về Hệ thống chính trị