Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 124 Kb | Thành viên upload: cuongcadnt

các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc phụ lục i/. các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc 1/. baran: chủ nghĩa thực dân ở ấn độ. a) tác động về kinh tế. b) tác động về chính trị, văn hóa. 2/. các tác giả của tạp chí monthly review: cái bẫy nợ nước ngoài của nước châu mỹ la tinh nguồn gốc của các vấn đề nợ nước ngoài tác động của nợ nước ngoài giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài tuyên bố vỡ nợ có phải là giải pháp khả thi giải pháp xin các ngân hàng nước ngoài nhượng bộ có khả thi 3/. landsberg: chủ nghĩa thực dân "kiểu mới" ở các nước đông á a) bối cảnh lịch sử b) bản chất của eli: nước nào đang xuất khẩu sang nước nào? c) nguồn gốc eli d) ảnh hưởng của eli ii/. sức mạnh của trường...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
| Kích thước: 124 Kb

Phần bên dưới chỉ hiển thị một số trang ngẫu nhiên trong tài liệu. Bạn tải về để xem bản đầy đủ

Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
Đang tải dữ liệu ...
CHUYÊN MỤC KHÁC
Khoa học xã hội Chính trị học
Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc phụ lục i/. các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc 1/. baran: chủ nghĩa thực dân ở ấn độ. a) tác động về kinh tế. b) tác động về chính trị, văn hóa. 2/. các tác giả của tạp chí monthly doc Đăng bởi
5 stars - 633357 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: cuongcadnt - 04/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 26/09/2017 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc