Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc

Loại file: pdf, docx | Số trang: 23 | Trình độ: Đại học | Kích thước: 124 Kb | Thành viên upload: cuongcadnt

các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc phụ lục i/. các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc 1/. baran: chủ nghĩa thực dân ở ấn độ. a) tác động về kinh tế. b) tác động về chính trị, văn hóa. 2/. các tác giả của tạp chí monthly review: cái bẫy nợ nước ngoài của nước châu mỹ la tinh nguồn gốc của các vấn đề nợ nước ngoài tác động của nợ nước ngoài giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài tuyên bố vỡ nợ có phải là giải pháp khả thi giải pháp xin các ngân hàng nước ngoài nhượng bộ có khả thi 3/. landsberg: chủ nghĩa thực dân "kiểu mới" ở các nước đông á a) bối cảnh lịch sử b) bản chất của eli: nước nào đang xuất khẩu sang nước nào? c) nguồn gốc eli d) ảnh hưởng của eli ii/. sức mạnh của trường...
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
TÀI LIỆU BẠN ĐÃ XEM
 • Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc

  Đăng bởi: cuongcadnt Số trang: 23

Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc

📎 Số trang: 23
👁 Lượt xem: 1193
⬇ Lượt tải: 24

download now Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc

TÀI LIỆU CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM
 • Nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc sự giàu có của các dân tộc

  Đăng bởi: vietythep Số trang: | Số trang: 27

Nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc sự giàu có của các dân tộc

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 646
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu về bản chất và nguồn gốc sự giàu có của các dân tộc

 • Nghiên cứu lý luận về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá trong ...

  Đăng bởi: thodlhn Số trang: | Số trang: 17

Nghiên cứu lý luận về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá trong ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 324
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu lý luận về doanh nghiệp nhà nước và cổ phần hoá trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

 • Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của ...

  Đăng bởi: bachoc74 Số trang: | Số trang: 44

Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của ...

📎 Số trang: | Số trang: 44
👁 Lượt xem: 508
⬇ Lượt tải: 17

download now Nghiên cứu kinh tế tư bản nhà nước dựa trên lý luận của Mac-Lênin và sự vận dụng ở Việt Nam

 • Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế ...

  Đăng bởi: vutn Số trang: | Số trang: 32

Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế ...

📎 Số trang: | Số trang: 32
👁 Lượt xem: 341
⬇ Lượt tải: 16

download now Nghiên cứu KTNN và vai trò chủ đạo của KTNN trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam

 • Nhà nghiên cứu Hêlen Tuốc Merow đánh giá “Hồ Chí Minh là hình ...

  Đăng bởi: duongnh Số trang: | Số trang: 17

Nhà nghiên cứu Hêlen Tuốc Merow đánh giá “Hồ Chí Minh là hình ...

📎 Số trang: | Số trang: 17
👁 Lượt xem: 31
⬇ Lượt tải: 16

download now Nhà nghiên cứu Hêlen Tuốc Merow đánh giá “Hồ Chí Minh là hình ảnh sự không ngoan của phật, lòng nhân từ của chúa, tinh thần nhiệt tình cách mạng của Lênin, sự ung dung của một người chủ gia tộc…tất cả được kết hợp hài hòa trong 1 dáng dấp tự nhiên”

 • Xây dựng Cơ sở dữ liệu quản trị các bài trích báo, tạp chí tại ...

  Đăng bởi: elyzatrang999 Số trang: | Số trang: 71

Xây dựng Cơ sở dữ liệu quản trị các bài trích báo, tạp chí tại ...

📎 Số trang: | Số trang: 71
👁 Lượt xem: 600
⬇ Lượt tải: 16

download now Xây dựng Cơ sở dữ liệu quản trị các bài trích báo, tạp chí tại Trung tâm Nghiên cứu và Xúc tiến khoa học mới

 • Giới thiệu các tác phẩm kinh điển

  Đăng bởi: ducanh0378 Số trang: | Số trang: 27

Giới thiệu các tác phẩm kinh điển

📎 Số trang: | Số trang: 27
👁 Lượt xem: 375
⬇ Lượt tải: 18

download now Giới thiệu các tác phẩm kinh điển

Khoa học xã hội Chính trị học
Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc phụ lục i/. các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc 1/. baran: chủ nghĩa thực dân ở ấn độ. a) tác động về kinh tế. b) tác động về chính trị, văn hóa. 2/. các tác giả của tạp chí monthly doc Đăng bởi
5 stars - 633357 reviews
Thông tin tài liệu 23 trang Đăng bởi: cuongcadnt - 04/08/2011 Ngôn ngữ: Việt nam, English
5 stars - "Tài liệu tốt" by , Written on 21/04/2018 Tôi thấy tài liệu này rất chất lượng, đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Chia sẻ thông tin với tôi nếu bạn quan tâm đến tài liệu: Các nghiên cứu cổ điển của trường phái sự phụ thuộc